4 D:s of disinformation

4 D:s of disinformationdesinformationens fyra D:n: dismiss, distort, distract, dismay. Alltså:

  • – förneka – påstå att det som motståndaren säger om dig är lögn, eller fram­ställ motståndaren som lögnaktig och opålitlig i största allmänhet, underförstått: så även i detta fall;
  • – förvräng – överdriv sådant som stöder din syn på saken och förtig sådant som motsäger den;
  • – avled uppmärksamheten – om du är inblandad i en skandal, sprid propaganda om en annan skandal som motsidan är inblandad i;
  • – förskräck – om inget annat hjälper, skräm och hota: ”Om ni inte gör som vi vill så kommer vi att tvingas ta till obehagliga åtgärder.”

– Upphovsperson till uttrycket ”the 4 D:s” är Ben Nimmo på thinktanken Atlantic Council.

[desinformation] [11 december 2017]