Språklänkar

Vad är korrekt svenska?
Som de flesta medier följer IDG oftast råd och rekommendationer från språkvård­ande organ. Ibland gör vi som vi själva vill. Här är några språkvårdande organisationer, och dessutom några ordlistor och språkliga hjälpmedel:

» Språkrådet
Den mest kända av våra språkvårdande institutioner. Härifrån kommer råd och re­kom­men­da­tioner om korrekt och modernt svenskt språkbruk, mer sällan om facktermer.

» Svenska.se
På denna sajt kan du slå i tre ordböcker: Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

» Svenska datatermgruppen
Ett samarbete mellan språkvårdsorganisationer, dataföretag, dagspress och datapress. IDG medverkar. Fastställer vad nya begrepp inom it ska heta, och hur de ska stavas.

» TT-språket
Tidningarnas Telegrambyrås utförliga och aktuella råd. Leta här om du vill veta hur namn på främmande språk stavas på svenska.

tnc» TNC – Terminologicentrum
TNC har lagts ner och verksamheten upphörde den 31 november 2018. Ansvaret för fackspråk togs över av Institutet för språk och folkminnen, ISOF (länk), i praktiken av Språkrådet. Se också föreningen Terminologifrämjandet (länk). – TNC bildades 1941 som Tekniska nomenklaturcentralen, från början en ideell förening. TNC har gett ut ordlistor för allt från rymd­fart till bryggeri, och TNC har varit hemvist för Svenska Datatermgruppens webbsidor. TNC:s skrivregler (länk), finns fortfarande att köpa.  De ger tekniska skribenter många tips som andra skrivregler saknar.

» Rikstermbanken
Svenska facktermer på ett ställe. Fast inte alla. Rikstermbanken utökas fortfarande, och tyvärr är termer för it och elektronik inte där än.

» Språkbanken
För seriösa språkvetare: en enorm databas som visar hur svenska språket faktiskt är (inte hur det borde vara). Finns på Göteborgs universitet.

gavagai» Gavagai Living Lexicon
En djupdykning i språkbruket. Svenska Gavagai använder helt dator­i­se­rad språkanalys för att upptäcka hur ord används. Klarar svenska, engelska och 44 andra språk. Pröva själv och bli förbryllad över hur ord associeras med andra ord.

» Språktidningen
En oväntad succé – en tryckt tidning som handlar om språk, och som säljer bra. Finns natur­ligt­vis också på nätet.

» What Is
Den kanske största engelska dataordlistan på webben. Den uppdateras dagligen, och har gott om länkar till auktoritativa källor.

» Stava rätt
Ett alternativ om du inte kan använda färdiga rättstavningsprogram. Häll in texten på denna webbsida så blir den korrekturläst av ett program från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

» Korta texter automatiskt
Skär bort dödköttet ur långa artiklar med detta program som bygger på språkvetenskaplig forskning. Skapat av Hercules DalianisKungliga tekniska högskolan.

» Teckenspråkslexikon
Över 18 000 tecken finns avbildade med förklaring i detta lexikon över svenskt teckenspråk, sammanställt på institutionen för lingvistik på Stockholms universitet.

» Tone Analyzer
Vilket tonfall är det i en text? Verkar texten glad, ledsen, arg, uttrycker skribenten sig bestämt eller försiktigt? Programmet Tone Analyzer, som körs i IBM:s Watson och är tillgängligt över internet, analyserar texter och gör en bedömning. Du kan mata in egen text, än så länge bara på engelska.

» A Web of Online Dictionaries
Här finns nästan allt. Hänvisningar till ordböcker för minst 130 olika språk, från afrikaans via hmong och mapudungun till xhosa, är samlade på en enda webbsida.