Språklänkar

Vad är korrekt språk?
Som de flesta medier följer IDG oftast råd och rekommendationer från språkvård­ande organ. Ibland gör vi som vi själva vill. Här är några språkvårdande organisationer, och dessutom några ordlistor och språkliga hjälpmedel:

» Språkrådet
Den mest kända av våra språkvårdande institutioner. Härifrån kommer råd och re­kom­men­da­tioner om korrekt och modernt svenskt språkbruk, mer sällan om facktermer.

» Svenska.se
På denna sajt kan du slå i tre ordböcker: Svenska Akademiens ordbok, Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

» Svenska datatermgruppen
(Ingen verksamhet längre, men termordlistan finns kvar.) Ett samarbete mellan språkvårdsorganisationer, dataföretag, dagspress och datapress. IDG medverkar. Fastställer vad nya begrepp inom it ska heta, och hur de ska stavas.

» Myndigheternas skrivregler
Utförliga anvisningar om allt från klarspråk och utformning av webbsidor till stavning, avstavning och könsneutralt språk. Skrivreglerna är sammanställda av Språkrådet. Åttonde upplagan kom 2021.

» W3C Manual of style
Webbens ledningsgrupp W3C:s skrivregler med råd om terminologi och inkluderande språk.

» TT-språket
Tidningarnas Telegrambyrås utförliga och aktuella råd. Leta här om du vill veta hur namn på främmande språk stavas på svenska.

» TNC – Terminologicentrum
TNC har lagts ner och verksamheten upphörde den 31 november 2018. Ansvaret för fackspråk togs över av Institutet för språk och folkminnen, ISOF (länk), i praktiken av Språkrådet. Se också föreningen Terminologifrämjandet (länk). – TNC bildades 1941 som Tekniska nomenklaturcentralen, från början en ideell förening. TNC har gett ut ordlistor för allt från rymddfart till bryggeri, och TNC har varit hemvist för Svenska Datatermgruppens webbsidor. TNC:s skrivregler (länk), finns fortfarande att köpa.  De ger tekniska skribenter många tips som andra skrivregler saknar.

» Rikstermbanken
Svenska facktermer på ett ställe. Fast inte alla. Rikstermbanken utökas fortfarande, och tyvärr är termer för it och elektronik inte där än.

» Språkbanken
För seriösa språkvetare: en enorm databas som visar hur svenska språket faktiskt är (inte hur det borde vara). Finns på Göteborgs universitet.

» Språktidningen
En oväntad succé – en tryckt tidning som handlar om språk, och som säljer bra. Finns natur­ligt­vis också på nätet.

» What Is
Den kanske största engelska dataordlistan på webben. Den uppdateras dagligen, och har gott om länkar till auktoritativa källor.

» Stava rätt
Ett alternativ om du inte kan använda färdiga rättstavningsprogram. Häll in texten på denna webbsida så blir den korrekturläst av ett program från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

» Teckenspråkslexikon
Över 18 000 tecken finns avbildade med förklaring i detta lexikon över svenskt teckenspråk, sammanställt på institutionen för lingvistik på Stockholms universitet.

» Tone Analyzer
Vilket tonfall är det i en text? Verkar texten glad, ledsen, arg, uttrycker skribenten sig bestämt eller försiktigt? Programmet Tone Analyzer, som körs i IBM:s Watson och är tillgängligt över internet, analyserar texter och gör en bedömning. Du kan mata in egen text, än så länge bara på engelska.

» A Web of Online Dictionaries
Här finns nästan allt. Hänvisningar till ordböcker för minst 130 olika språk, från afrikaans via hmong och mapudungun till xhosa, är samlade på en enda webbsida.