passenger name record

  1. – (PNR) – förteckning över flygresenärer; referensnummer för varje enskild resenär. – Förutom passagerarnas personuppgifter, flight och slutdestination inne­håller för­teckningen annan information som är praktiskt använd­bar för flyg­bolag och rese­byråer, till exempel medresenärer, hotell och andra etapper på resan. Varje resenärs bokning har ett nummer som består av sex siffror och bokstäver. Passenger name records ingår i flygbolagens datoriserade reservations­system Amadeus;
  2. – EU PNR – för­teckning över flyg­resenärer, gemen­sam för hela EU. Syftet är att kart­lägga terroristers resor. EU:s PNR röstades ner i Europa­­parla­mentet i december 2014, men hade då varit på förslag i flera år. Det röstades igenom 2016. Det backades bland annat upp av Sverige genom EU‑kom­mis­sion­ären Cecilia Malm­ström. EU hade redan gått med på att lämna ut passenger name records till USA (länk). – Se Europeiska kommissionens webbsidor (länk).

[flyg] [kartläggning] [ändrad 29 januari 2021]