webrarian

”webbliotekarie” – person som är expert på att hitta information på webben och dessutom på att spara och katalogisera informationen. – Läs mer i avhandlingen ”Dewey goes surfing” av Bjørn Tørrissen (länk).

[arkiv och bibliotek] [yrken] [ändrad 29 november 2020]