DDA

förkortning för diarium, dokumenthantering och avvikelsehantering. En funktion främst i offentlig administration. – Ett diarium är en förteckning över inkomna och utgående skrivelser och andra dokument. Avvikelser är i detta sammanhang händelser som kan medföra risk eller skada eller som innebär att verksamheten inte uppfyller ställda krav eller inte efterlever lagar och regler, och som därför bör ägnas särskild uppmärksamhet.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på D] [informationshantering] [myndigheter] [20 juni 2019]

Software preservation network

(SPN) – ett projekt som arbetar med att göra datorprogram användbara på lång sikt. Äldre filer och applikationer ska kunna läsas och exekveras i framtiden. Detta behövs därför att många äldre program och filer redan nu kan vara mer eller mindre omöjliga att använda, eftersom resurser som applikationer, operativsystem och maskinvara inte längre finns att tillgå. SPN arbetar bland annat med att bevara utförlig dokumentation och att utveckla emulatorer för äldre operativsystem och utrustning. – SPN är ett samarbete mellan universitet och bibliotek i USA och Kanada. – Se softwarepresentationnetwork.org.

[arkiv och bibliotek] [mjukvara] [15 mars 2018]

ORCID

Open researcher and contributor ID – nummer som identifierar författare till vetenskapliga och lärda artiklar. Det används för att förebygga förväxlingar orsakade av att flera forskare har samma namn, eller byter namn. (Alltså samma princip som svenska personnummer.) – ORCID är ett sextonsiffrigt nummer. Att registrera sig för ett ORCID-nummer är gratis, och varje registrerad användare får en egen sida på ORCID:s webbplats. ORCID drivs av en stiftelse med bidrag från universitet och andra forskningsinstitut. – Se orcid.org.

[arkiv och bibliotek] [forskning] [förkortningar på O] [personuppgifter] [ändrad 5 mars 2018]

arkivformat

(archive format)filformat som lämpar sig för arkiv, vilket innebär att det ska vara möjligt att läsa och/eller spela upp det under överskådlig framtid. För att vara lämpligt som arkivformat bör ett fil­format bland annat vara:

  • – noga dokumenterat. Framtida programmerare ska kunna förstå och använda dokumentationen;
  • – inte komprimerat eller krypterat;
  • – fritt från licensavgifter;
  • – fritt från kopieringsskydd;
  • – oberoende av specifik maskinvara eller speciella lagringsmedier.

– Till detta kommer givetvis krav på arkivmässig förvaring, men det hänger inte på filformatet. – Läs mer på denna webbsida från Luleå tekniska universitets Centrum för långsiktigt digitalt bevarande (nerlagt 2016 – arkiverad sida). – Läs också om digital vellum och Software preservation network.

[arkiv] [dokument] [filformat] [ändrad 5 december 2018]

Hublet

varumärke för surfplatta avsedd för användning på arbetsplatser, skolor och bibliotek. Den är inte personlig, och ska inte tas med hem. Hublet-plattorna förvaras i ett laddningsställ när de inte används. Man kvitterar ut en vid behov och ställer tillbaka den innan man går hem. Bibliotek använder Hublet-plattor för e‑böcker som ska läsas på plats. – Hublet utvecklas av ett finländskt företag med samma namn, se gethublet.com.

[bibliotek] [e-böcker] [surfplattor]

Seshat

Gudinnan Seshat.
Gudinnan Seshat.

Seshat: Global history databank – en omfattande och växande databas med historisk information från hela världen. – Ett syfte med samlingen av his­to­riska data är att man ska kunna pröva hypoteser om vad som gör att sociala och politiska sam­hälls­ord­ningar växer fram och försvinner. Man ska också kunna söka efter his­to­riska paralleller till aktuella händelser. – Seshat har funnits sedan 2011 och finansieras av forskningsinstitut och stiftelser. – Namnet: Seshat var i det gamla Egypten gudinnan för kunskap och skrift. – Se seshatdatabank.info.

[arkiv och bibliotek] [forskning] [ändrad 6 september 2019]