GLAM

galleries, libraries, archives and museums – beteckning på institutioner som har till uppgift att förvara, vårda och tillhandahålla kunskap. – Ibland bara LAM.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på G] [7 februari 2020]

WorldCat

en internationell katalog över samlingarna i bibliotek i nästan hela världen. WorldCat publiceras av OCLC. Katalogen har funnits sedan 1998 och innehåller publikationer från runt 18 000 bibliotek. Alla som vill kan göra sökningar i WorldCat. – Se worldcat.org.

[arkiv och bibliotek] [3 december 2019]

OCLC

en amerikansk icke vinstdrivande organisation som publicerar WorldCat, en katalog över publikationer på bibliotek i många länder. Varje bok, tidskrift eller annan publikation i katalogen tilldelas ett unikt OCLC‑nummer, även kallat OCN (OCLC control number). – OCLC grundades 1967 som Ohio college library center – en gemensam datoriserad katalog för bibliotek i Ohio. Namnet ändrades 1978 till Online college library center, eftersom samarbetet utvidgades till hela USA. 2002 började OCLC katalogisera publikationer från bibliotek i hela världen, och 2017 ändrades namnet till bara OCLC – alltså en pseudoförkortning. – Se oclc.org.

[arkiv och bibliotek] [pseudoförkortningar] [ändrad 3 november 2019]

DDA

förkortning för diarium, dokumenthantering och avvikelsehantering. En funktion främst i offentlig administration. – Ett diarium är en förteckning över inkomna och utgående skrivelser och andra dokument. Avvikelser är i detta sammanhang händelser som kan medföra risk eller skada eller som innebär att verksamheten inte uppfyller ställda krav eller inte efterlever lagar och regler, och som därför bör ägnas särskild uppmärksamhet.

[arkiv och bibliotek] [förkortningar på D] [informationshantering] [myndigheter] [20 juni 2019]

Software preservation network

(SPN) – ett projekt som arbetar med att göra datorprogram användbara på lång sikt. Äldre filer och applikationer ska kunna läsas och exekveras i framtiden. Detta behövs därför att många äldre program och filer redan nu kan vara mer eller mindre omöjliga att använda, eftersom resurser som applikationer, operativsystem och maskinvara inte längre finns att tillgå. SPN arbetar bland annat med att bevara utförlig dokumentation och att utveckla emulatorer för äldre operativsystem och utrustning. – SPN är ett samarbete mellan universitet och bibliotek i USA och Kanada. – Se softwarepresentationnetwork.org.

[arkiv och bibliotek] [mjukvara] [15 mars 2018]