PENG

(PENG-modellen, även: PENG-metoden) – ”Prioritera enligt nyttogrunder” eller ”Prioritering enligt nyttogrunder” – en metod för att utvärdera nyttan av existerande och planerade åtgärder inom ett företag eller en myndighet. Metoden beräknar ett värde i kronor och ören för nyttan av en åtgärd, till exempel inköp av ny teknisk utrustning. Det värdet kan sedan sättas mot kostnaden för åtgärden. PENG‑metoden utvecklades på 1990‑talet av Lars‑Erik Dahlgren, Göran Lundgren och Lars Stigberg. – Se peng.se (nere sedan oktober 2019).

[företag och ekonomi] [förkortningar på P] [ändrad 4 november 2019]