chief risk officer

(CRO) – riskdirektör – chef som ingår i företagsledningen och som ansvarar för att bevaka och möta risker som hotar företaget. Det kan gälla alla slags risker, inte bara hot mot IT‑systemet. – Se också chefstitlar på C.

[företag och ekonomi] [8 november 2019]

valfrihetsparadoxen

(the paradox of choice) – det att ju fler alternativ vi har att välja mellan, desto svårare har vi att bestämma oss; vi kanske ger upp och inte väljer något alls. – Valfrihetsparadoxen har konsekvenser för marknadsföring på internet: det kan vara lättare att få en besökare att köpa om hon ställs inför ett fåtal, noggrant utvalda alternativ än om hon ställs inför flera hundra. – Fenomenet blev känt genom den amerikanska psykologen Barry Schwartz (länk) bok The paradox of choice (länk) från 2004 (på svenska: Valfrihetens tyranni, 2004 – länk), men liknande observationer har gjorts tidigare.

[marknadsföring] [psykologi] [30 oktober 2019]

nudge

knuff, puff – i marknadsföring och annan påverkan: diskret påverkan i syfte att leda personers beteende i önskad riktning. För att man ska tala om nudging får det inte förekomma tvång eller uppenbara försök att påverka. – Begreppet nudging blev omskrivet med boken Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness (länk) från 2008 av Richard Thaler (länk) och Cass Sunstein (länk). Richard Thaler fick 2017 Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (länk). Ordet nudge i denna och liknande betydelser hade dock använts tidigare. – Som motpart till nudge har man börjat använda ordet sludgeslam. Med sludge menas sådant som gör det svårare för människor att göra ett val.

[beteende] [marknadsföring] [23 oktober 2019]

sludge

– slam, sörja:

  1. digital sludge – digital sörja – allmänt om irrelevant eller irriterande innehåll på internet; brus; även: en musikstil i slutet av 2010-talet;
  2. – påverkan som gör det svårare för människor att bestämma sig och göra ett val – motsatsen till nudges.

[beteende] [marknadsföring] [23 oktober 2019]

manager

  1. – chef, ansvarig – den som har det övergripande ansvaret för något; general manager kan, beroende på sammanhanget, motsvara verkställande direktör, generaldirektör (på myndigheter), disponent, platschef, operativ chef. Det är ofta något annat än managing director (motsvarar vd i Storbritannien). Inom underhållning och sport är en manager (heter så även på svenska) en som sköter artisters eller idrottspersoners affärer. – Se också manage och management;
  2. – ett program eller en anordning som sköter en funktion.

[företag och ekonomi] [17 oktober 2019]

management

  1. – ledning av företag, företagsledning, på svenska även kallat management. Det har föreslagits att uttalet av management ska försvenskas så att det rimmar på evenemang, alltså ”manasjemang”;
  2. företagsledningen, företagshierarkin – se också manager;
  3. hantering, förvaltning – se också manage.

[företag och ekonomi] [17 oktober 2019]

fauxtech

benämning på nystartade företag som presenterar sig som it-företag, men som inte har mycket med it att göra. (Faux är franska för falsk.) – Se denna artikel från 2019 av Owen Thomas: länk.

[bluff och båg] [företag och ekonomi] [14 oktober 2019]