funnel

tratt

  1. – i marknadsföring: ett sätt att åskådliggöra en tänkt process där möjliga kunder (kundämnen eller leads) kommer allt närmare ett köp. I trattens övre, breda del finns ett stort antal kunder som känner till produkten eller företaget. Ju längre ner man kommer i tratten, desto mer intresse och kunskaper har kundämnena, men många har också fallit bort. Trattens pip är de som faktiskt köper;
  2. – i operativsystem: en funktion som gör att bara en tråd åt gången kan komma åt en önskad resurs i systemet. När en tråd begär åtkomst till en resurs i systemet tilldelas den en tratt / funnel som ger tråden ensamrätt till den resursen tills den har gjort det som den skulle göra och lämnar ifrån sig tratten. Syftet är att undvika att två trådar samtidigt behandlar data från samma resurs, vilket kan leda till en så kallad race condition. Funnel i denna betydelse kallas på svenska ibland för processtratt;
  3. funnel graph – trattdiagram – ett slags diagram som visar hur en process fortskrider. – Ett trattdiagram har formen av liggande staplar som visar hur mycket som var slutfört vid olika tidpunkter. Staplarna brukar vara centrerade. Eftersom stapeln för den senaste tidpunkten ligger överst blir staplarna, om processen fortskrider utan komplikationer, smalare och smalare ju längre ner de är. Det hela liknar alltså en tratt. Liknande diagram med vänsterställda staplar kallas ibland också för trattdiagram.

[kalkylark] [marknadsföring] [operativsystem] [11 juli 2020]

crowdlending

”gräsrotsutlåning” – utlåning av pengar som ställs till förfogande av privatpersoner och företag. Det sker genom ett företag som förmedlar låneansökningar och presenterar dem för tänkbara utlånare. Utlånarna väljer vilka de vill låna ut pengar till i varje enskilt fall. – Skillnaden mot gräsrotsfinansiering (crowdfunding) är att crowdlending hanteras som annan penningutlåning, det vill säga att det görs kreditprövning och att de som lånar ut pengarna räknar med att få dem tillbaka med ränta. De som satsar pengar i gräsrotsfinansiering gör det däremot för att de gillar en produktidé och vill bidra till att den förverkligas – de räknar inte med att få pengarna tillbaka.

[finansiering] [21 juni 2020]

utlägg

pengar som man betalar för någon annans räkning. – Utlägg kan vara utbetalningar som en anställd gör, till exempel på en resa, och som företaget sedan ersätter henne för (se Skatteverkets webbsidor). Det kan också vara utgifter som ett företag har för en kunds räkning och som kunden sedan faktureras för (Skatteverket). Utlägg kan också vara företagets utgifter för anställdas tjänsteförmåner, som de anställda ska skatta för. – På engelska: expenses.

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]

spend

spendering – ett företags alla utgifter utom löner. – Spend har i slutet av 2010-talet blivit ett modeord som används även på svenska. Det ingår i uttryck som spend analysis och spend management. – Spend analysis (spenderingsanalys) är systematisk genomgång av företags utgifter, i synnerhet när det gäller upphandling, i syfte att sänka utgifterna och använda pengar så kostnadseffektivt som möjligt. Man ser då inte bara till varje enskild utgift utan också till alternativa möjligheter. – Spend management (spenderingshantering) är styrning av företagets utgifter i enlighet med en policy. 

[företag och ekonomi] [6 juni 2020]

BOPIS

buy online, pick up in store – beställ på nätet, hämta i butiken. Används om vanliga butiker, till exempel matbutiker, som har den tjänsten. – Se också: O2O.

[e-handel] [förkortningar på B] [ändrad 16 mars 2020]