App tracking transparency

(ATT) – krav på att appar för iPhone har tillstånd av användaren för insamling av data från andra appar och webbsidor. – Varje app som vill samla in data från andra appar och webbsidor (spårning) måste presentera en dialogruta för användaren. Användaren kan då välja att tillåta spårning eller säga nej. Om användaren säger nej får detta inte påverka appens användbarhet. Observera att det är fritt fram för appen att samla in data från användningen av appen. – App tracking transparency, på svenska Spårningstransparens för appar, infördes 2021 i iOS version 14.5. Det ingår också i iPadOS och tvOS. – App tracking transparency bedöms ha lett till minskade annonsintäkter för flera storföretag, bland annat Meta. Det har nämligen gjort det svårare att med framgång publicera riktade annonser baserade på analys av kundernas preferenser och beteenden. Och Apples användare är eftersökta som måltavlor för riktad annonsering, eftersom de brukar ha bättre ekonomi än genomsnittet, och alltså har bättre råd att nappa på annonser. – Se Apples webbsidor: support.apple.com…. – Läs också om IDFA.

[ios med flera] [kartläggning] [marknadsföring] [personlig integritet] [webbreklam] [28 oktober 2022]

transfer

överföra – inom it: överföra en kopia från sändare till mottagare. – När man säger att the file was transferred – filen överfördes menar man att kommunikationsprogrammet först tog en kopia av filen och sedan skickade kopian till mottagaren. Originalet fanns kvar, såvida det inte raderades. – När det gäller företag syftar transfer däremot på överföring av tillgångar eller pengar från en ägare till en annan. Kallas även för transferering. – Jämför med transmission och transport. Transfer, trasmission och transport används ofta som om de var utbytbara.

[företag och ekonomi] [nätverk] [ändrad 11 oktober 2022]

cyberförsäkring

försäkring av it-system. – Cyberförsäkringar brukar omfatta sådant som:

  • – hjälp vid driftsavbrott;
  • – hjälp vid attacker;
  • – hjälp med återställning efter driftsavbrott;
  • – ekonomisk ersättning vid avbrott i verksamheten;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning om spridande av skadeprogram;
  • – juridisk hjälp vid beskyllning av missbruk av personuppgifter.

– På engelska: cyber insurance. – Läs också om silent cyber (indirekt cyberskada).

[försäkringar] [3 oktober 2022]

silent cyber

silent cyber risk – indirekt cyberrisk, dold cyberrisk – om cyberförsäkringar: skada som orsakas av it-system, men som inte drabbar själva it-systemet. – Till exempel om ett fel eller angrepp på it-systemet i en fastighet leder till brand eller vattenskada. Då är frågan vilken försäkring som gäller, eftersom en cyberförsäkring normalt bara gäller kostnader relaterade till it-systemet och data.

[försäkringar] [3 oktober 2022]

SME

  1. small and medium-sized enterprises – små och mellanstora företag. – Enligt EU:s kriterier har ett litet företag färre än 50 anställda och en omsättning på högst tio miljoner euro. Ett mellanstort företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro. – Se ec.europa.eu…. I USA varierar kriteriet på SME beroende på bransch: ofta går gränsen vid 500 anställda;
  2. subject-matter expert – expert på ämnet, sakkunnig.

[företag] [förkortningar på S] [19 juli 2022]

sherlock

to be sherlocked – det att ett program från en tredjepartsutvecklare blir omöjligt att sälja därför att dess funktion läggs in i ett operativsystem eller ett gratisprogram. – Uttrycket sherlocked syftar på hur Apple tog död på ett program som hette Watson genom att förse Apples eget sökverktyg Sherlock med Watsons funktioner. – Sherlock ingick i gamla Mac OS† och följde med i Mac OS X (numera macOS), där det numera heter Spotlight. Sherlock sökte från början bara efter filer och kontakter på datorns hårddisk. Men en utvecklare vid namn Dan Wood utvecklade 2001 för Mac ett program som dessutom kunde söka på internet. Programmet hette Watson (ej att förväxla med IBM:s Watson) och såldes för 30 dollar. Men 2002 släppte Apple version 3 av Spotlight (i Jaguar), och den gjorde det mesta som Watson kunde göra. Därmed blev Watson ointressant för de flesta Mac‑användare. 2004 släppte Wood den sista versionen av Watson som gratisprogram. (Apple har hävdat att de Watson‑liknande funktionerna i Sherlock hade varit under utveckling redan innan Watson lanserades.) – Även andra företag än Apple ägnar sig åt sherlockande (se embrace, extend and extinguish), men uttrycket syftar på denna händelse. (Namnen Sherlock [Holmes] och [doktor] Watson syftar, som de flesta säkert vet, på huvudpersonerna i Arthur Conan Doyles detektivromaner.)

[företag och ekonomi] [mjukvara] [7 juni 2022]

tillgångsspårning

(asset tracking) – metoder för att hålla reda på en organisations tillgångar. – Tillgångsspårning omfattar att hålla reda på vilka tillgångar man har, var de finns och vilket skick de är i. Tillgångsspårning används i synnerhet för sådant som är i rörelse utanför kontoret, som fordon. – Som tillgångar räknas inte bara materiella föremål, utan också till exempel datorprogram och dokument. – För tillgångsspårning använder man, förutom manuella rutiner, streckkoder, RFID-etiketter och GPS. Tillgångarna bör därför vara märkta på lämpligt sätt. – Tillgångsspärning kallas ibland för smart spårning.

[företag och ekonomi] [geo] [19 maj 2022]