cold call

kallringning – uppringning i försäljningssyfte till någon som säljaren inte har någon tidigare affärsrelation till. – Även: cold calling.

[handel] [telefoni] [30 april 2023]

företagsnamn

förr: firma. – Eftersom ordet firma i dagligt tal sedan länge står för företag ändrades terminologin i lagtext från den 1 januari 2019. Den juridiska termen är sedan dess företagsnamn. – Läs mer på Bolagsverkets webbsidor (borta i december 2020 – arkiverade).

[företagstyper] [upphovsrätt] [23 april 2023]

gingerbread house

(pepparkakshus) – företag med kroniskt dålig ekonomi. – Ett gingerbread house anställer unga människor direkt från universitetet (NCGs) och ger dem chefsposter med låg lön, långa arbetsdagar och inga förmåner, förutom t‑tröjor. Sådana företag har ofta kreativ inriktning och ägs av entusiaster. De unga lågavlönade cheferna blir sällan kvar länge. – Namnet syftar troligen på häxans pepparkakshus i sagan om Hans och Greta.

[företagstyper] [5 april 2023]

SPAC

special purpose acquisition companyförvärvsbolag – företag som inte har egen verksamhet, men som köper upp eller slås ihop med andra bolag. Om förvärvsbolaget är börsnoterat kan det uppköpta eller sammanslagna bolaget bli börsnoterat på kuppen. Det är ett snabbare sätt att bli börsnoterad än en vanliga börsintroduktion (IPO). På engelska används också benämning blank check company. Det syftar på att förvärvsföretag, när de söker finansiärer, har svårt att förklara vad de ska använda pengarna till. 

[företagstyper] [förkortningar på S] [5 april 2023]

e-handelsslakten

  1. – minskningen av e‑handel under 2022 och därefter. – Enligt uppgift gick då praktiskt taget alla e‑handelsföretag med förlust;
  2. – även: utslagningen av butiker på 2010‑talet och därefter, orsakad av växande e‑handel.

[e-handel] [24 mars 2023]

ABM

account-based marketing – kontobaserad marknadsföring – marknadsföring som är inriktad på ett urval av existerande och potentiella kunder (konton).

[förkortningar på A] [marknadsföring] [23 februari 2023]

App tracking transparency

(ATT) – krav på att appar för iPhone har tillstånd av användaren för insamling av data från andra appar och webbsidor. – Varje app som vill samla in data från andra appar och webbsidor (spårning) måste presentera en dialogruta för användaren. Användaren kan då välja att tillåta spårning eller säga nej. Om användaren säger nej får detta inte påverka appens användbarhet. Observera att det är fritt fram för appen att samla in data från användningen av appen. – App tracking transparency, på svenska Spårningstransparens för appar, infördes 2021 i iOS version 14.5. Det ingår också i iPadOS och tvOS. – App tracking transparency bedöms ha lett till minskade annonsintäkter för flera storföretag, bland annat Meta. Det har nämligen gjort det svårare att med framgång publicera riktade annonser baserade på analys av kundernas preferenser och beteenden. Och Apples användare är eftersökta som måltavlor för riktad annonsering, eftersom de brukar ha bättre ekonomi än genomsnittet, och alltså har bättre råd att nappa på annonser. – Se Apples webbsidor: support.apple.com…. – Läs också om IDFA.

[ios med flera] [kartläggning] [marknadsföring] [personlig integritet] [webbreklam] [28 oktober 2022]