X-Face

mycket små bilder som kan bifogas e‑post eller inlägg på diskussions­forum. Normalt en bild av avsändaren. Formatet är 48⨯48 bild­punkter, vilket innebär att bilden blir grovkornig. Från början var det svartvitt, men vidare­utvecklingen Face klarar färger. X‑Face utvecklades av James Ashton, då på Australia national university, för användning på Usenet. – Se också sajt­ikon.

[foto] [ändrad 13 september 2017]