Usenet

ett av de äldsta näten för datorbaserad kommunikation och dis­kussion. – Use­net grundades 1979 av Jim Ellis (1956——2001, se dödsruna) och Tom Truscott (se Wiki­­pedia) på Duke University (mer från Duke om Usenet på denna länk). Det var då skilt från inter­­net, men sedan början av 1990-talet är Use­net i prak­tiken en del av inter­­net. Det finns fort­farande kvar. På 2010-talet används det mycket som medium för fil­­del­ning. –– Typiskt för Usenet är att vem som helst kan skriva in­lägg. Det krävs ingen re­gi­stre­ring, till skillnad från andra dis­kussions­­forum på nätet, och man kan skriva under pseudo­nym. Google köpte 2011 Usenets arkiv, se Google Groups (länk). –– Mycket som för­knippas med inter­net kommer från Use­net, som news­groups (se Usenet­forum och alt, bety­delse 2). – –Use­net har ingen central server, utan är ett samman­­kopplat system av usenet­servrar (news servers). –– Use­net belönades 1995 med Usenix lifetime achievement award (länk, långt ner på sidan).

[diskussioner] [it-historia] [socialt]

Dagens ord: 2017-03-21