Usenet

ett av de äldsta näten för datorbaserad kommunikation och dis­kussion. – Use­net grundades 1979 av Jim Ellis (1956—2001, se dödsruna) och Tom Truscott (se Wiki­­pedia) på Duke University (mer från Duke om Usenet på denna länk). Usenet var då skilt från inter­­net, men sedan början av 1990‑talet är Use­net i praktiken en del av internet. Det finns fort­farande kvar. På 2010‑talet används det mycket som medium för fildelning. – Typiskt för Usenet är att vem som helst kan skriva in­lägg. Det krävs ingen re­gi­stre­ring, till skillnad från på andra dis­kussions­­forum på nätet, och man kan skriva under pseudo­nym. Google köpte 2011 Usenets arkiv, se Google Groups (länk). – Mycket som för­knippas med inter­net kommer från Use­net, som newsgroups (se Usenet­forum och alt, bety­delse 2). – Use­net har ingen central server, utan är ett samman­­kopplat system av Usenet­servrar (news servers). För att få tillgång till Usenet installerar man en (eller flera) Usenetläsare (newsreaders) på sin dator och ansluter sig till en Usenetoperatör. – Usenet belönades 1995 med Usenix lifetime achievement award (länk, långt ner på sidan).

[diskussioner] [it-historia] [socialt] [ändrad 19 februari 2020]

Dagens ord: 2020-02-21