genetisk programmering

(genetic programming) – fram­ställning av dator­program genom förädling av slump­mässigt framtagen kod. – Pro­gram för genetisk program­mering framställer miljon­tals kombi­na­tioner av program­kod och variabler och testar och utvärderar dem. De flesta är oan­vänd­bara, men ett fåtal ger något slags resultat. De bästa kod­snuttarna får ”para sig” med varandra genom att en del av en kod­snutt kobineras med en annan del av en annan kodsnutt. Avkomman testas och utvärderas, och sedan upprepas kombinerandet med den bästa avkomman. – Utvecklingspro­grammet lägger också in mutationer, slumpmässiga förändringar av koden, för att före­bygga subopti­mering. – Tekniken används för att framställa program som kan hantera problem som det inte finns något känt sätt att lösa, till exempel vissa optimeringsproblem. Flera patente­rade uppfinningar har tagits fram genom genetisk programme­ring. – Tek­niken, som påminner om genetiska algoritmer, utvecklades av den amerikanske forskaren John Koza (länk).

[programmering] [ändrad 25 juni 2017]