bake-off

tävling i programmering eller i produktutveckling; tävling mellan anbudsgivare. – Ordet står från början för bakningstävling. – Även: gräddning av bröd som har köpts i färdigformade men ogräddade stycken.

[jargong] [programmering] [11 februari 2019]

encryption in use

kryptering i användningkryptering av data som behandlas i ett aktivt program. Det innebär att de data som är inlästa i arbetsminnet är krypterade. De dekrypteras först när de ska matas in i processorn för beräkningar eller visas i det grafiska användargränssnittet. Detta är ett sätt att försvåra avläsning av data med användning av insmusslade program. – Jämför med encryption at rest (lagringskryptering) och encryption in motion samt med data in use.

[kryptering] [programkörning] [11 februari 2019]

appsida

 1. webbsida som är grafiskt användargränssnitt till ett program, ofta: till en webbsida som är avsedd för smarta mobiler. Programmet (appen) körs via internet på en server och skickar appsidan (programmet kan ha flera) till mobiltelefonen genom en webbserver;
 2. – en sida som visar klickbara ikoner för ett antal appar;
 3. – i Facebook: en Facebooksida som är kodad som ett program. Det kan till exempel vara ett spel eller ett test. – Se Facebooks webbsidor.

– På engelska: app page.

[grafiskt användargränssnitt] [programmering] [sociala nätverk] [webbsidor] [11 februari 2019]

kodstilometri

konsten att avgöra vilken programmerare som har skrivit ett program, eller del av program, genom att identifiera särskiljande drag och mönster i källkoden. Vanligtvis förutsätter analysen att programmets binärkod först dekompileras. Kodstilometri används bland annat i undersökningar av påstådda plagiat och för att identifiera kriminella hackare. Kodstilometri har en historia som går tillbaka åtminstone till 1989 (se Wikipedia). – Läs till exempel denna artikel från 2015. – På engelska: code stylometry. (Se också stilometri.)

[programmering] [5 februari 2019]

DDI

förkortning för bland annat:

 1. Data Design Interactive – ett nerlagt brittiskt datorspelsföretag;
 2. D&D Insider – en elektronisk publikation om datorspelet Dungeons and dragons;
 3. Data documentation initiative – en satsning på standisering av rapporter inom beteendevetenskaper och medicin – se ddialliance.org;
 4. device driver interface – ett programmeringsgränssnitt för lågnivåprogrammering av datortillbehör;
 5. direct dial-in – direktnummer (i företagsväxlar);
 6. – sammandragning av domain name system, dynamic host configuration protocol och internet protocol address management. – Se artikel i Network World.

[förkortningar på D] [internet] [nerlagt] [programmering] [spel] [telefoni] [28 januari 2019]

kodlös

 1. – om programmering: utan användning av programkod. Man programmerar genom att kombinera färdigskrivna block av kod. Programmets struktur anges med grafiska verktyg;
 2. – om kontokort: som man kan betala med utan att ange PIN. Vanligtvis är detta bara möjligt för mindre belopp, ofta högst 200 kronor.

– På engelska: codeless.

[betalningar] [programmering] [19 januari 2019]