datakälla

övergripande term för samling av data som kan användas av program i it‑system. – Den mest renodlade datakällan är databasen, men det kan också vara kalkylark, tabeller, digitala mätvärden från mätinstrument eller annat. Det viktiga är att data i datakällan kan avläsas med automatik och användas på önskat sätt utan handpåläggning. – Termen datakälla syftar på data som redan finns i digital form och som används i ett it‑system. Hur dessa data har kommit dit spelar ingen roll – de kan vara hämtade från analoga källor som böcker och tidskrifter, eller komma från andra digitala källor. – Jämför med källdata. – På engelska: data source.

[data] [programmering] [3 april 2023]

API sprawl

API-spret, gränssnittsspret – det att en organisation har för många programmeringsgränssnitt (API:er). – Olika avdelningar och team i organisationen utvecklar egna API:er till tjänster i it-systemet. Ingen har överblick över organisationens alla API:er och en del överlappar. Användning av flera olika molntjänster (cloud sprawl) krånglar till det ytterligare. Det kan också finnas API:er som ingen längre använder (zombie APIs).

[api] [23 mars 2023]

isomorf

(isomorphic) – om programkod som kan köras både i webbläsare och på webbserver. Ordet isomorf används i synnerhet om JavaScript. (Av grekiska iso- – samma, likadan, och morphe – form. Observera att ord som slutar på -morphic på engelska får ändelsen -morf på svenska.)

[programspråk] [13 mars 2023]

kommando

eller instruktion: något som är avsett att få en dator eller ett datorprogram att göra något bestämt. Ett kommando kan vara en eller flera knapptryckningar, ett klick eller något annat som ingår i datorns användargränssnitt. Även instruktioner i programkod kan kallas för kommandon, i synnerhet i imperativ programmering. På engelska: command – se också cmd. – I denna ordlista används oftast ordet instruktion. – Läs också om kortkommando.

[användargränssnitt] [programmering] [4 februari 2023]

typedef

i programmering: en instruktion som ger en datatyp en extra benämning utan några ändringar i övrigt. – Syftet är att göra det lättare att hålla i sär olika användning av samma datatyp, till exempel heltal (datatypen heltal brukar betecknas med int). Ett heltalsvärde kan ju stå för en hastighet, en temperatur, poäng i ett spel eller något annat. För att hålla i sär heltalsvärden i samma program kan programmeraren skapa ”synonymer” till int, till exempel hastighet, genom att skriva: typedef int hastighet; – Programmeraren har då skapat datatypen hastighet, som beter sig exakt likadant som datatypen heltal (int). typedef-synonymen fungerar bara i det program som den har skapats i. – Detta underlättar för programmerare som behöver hålla isär olika heltalsvärden, men kompilatorn gör ingen skillnad mellan de olika typedef-synonymerna.  Typedef ingår i programspråken C och C++. – Mer om användning av typedef i Wikipedia.

[programmering] [31 oktober 2022]