isomorf

(isomorphic) – om programkod som kan köras både i webbläsare och på webbserver. Ordet isomorf används i synnerhet om JavaScript. (Av grekiska iso- – samma, likadan, och morphe – form. Observera att ord som slutar på -morphic på engelska får ändelsen -morf på svenska.)

[programspråk] [13 mars 2023]

kommando

eller instruktion: något som är avsett att få en dator eller ett datorprogram att göra något bestämt. Ett kommando kan vara en eller flera knapptryckningar, ett klick eller något annat som ingår i datorns användargränssnitt. Även instruktioner i programkod kan kallas för kommandon, i synnerhet i imperativ programmering. På engelska: command – se också cmd. – I denna ordlista används oftast ordet instruktion. – Läs också om kortkommando.

[användargränssnitt] [programmering] [4 februari 2023]

typedef

i programmering: en instruktion som ger en datatyp en extra benämning utan några ändringar i övrigt. – Syftet är att göra det lättare att hålla i sär olika användning av samma datatyp, till exempel heltal (datatypen heltal brukar betecknas med int). Ett heltalsvärde kan ju stå för en hastighet, en temperatur, poäng i ett spel eller något annat. För att hålla i sär heltalsvärden i samma program kan programmeraren skapa ”synonymer” till int, till exempel hastighet, genom att skriva: typedef int hastighet; – Programmeraren har då skapat datatypen hastighet, som beter sig exakt likadant som datatypen heltal (int). typedef-synonymen fungerar bara i det program som den har skapats i. – Detta underlättar för programmerare som behöver hålla isär olika heltalsvärden, men kompilatorn gör ingen skillnad mellan de olika typedef-synonymerna.  Typedef ingår i programspråken C och C++. – Mer om användning av typedef i Wikipedia.

[programmering] [31 oktober 2022]

Volterra

Project Volterra – en dator från Microsoft med Arm‑processor. – Volterra är avsedd för utvecklare, och har en speciell processor för artificiell intelligens: en NPU (neural processing unit). – Volterra presenterades i maj 2022. Det är en liten låda som ska säljas utan bildskärm, tangentbord och mus. Processorn är en Snapdragon. Syftet är att Volterra ska användas för utveckling av Windows-applikationer för Arm-processorer. – Det är inte bestämt när detta skrivs när Volterra ska finnas att köpa, eller vad den ska kosta.  – Se Microsofts webbsidor: docs.microsoft.com…. – Volterra är en stad i Toscana i Italien.

[persondatorer] [programmering] [4 juni 2022]