Volterra

Project Volterra – en dator från Microsoft med Arm‑processor. – Volterra är avsedd för utvecklare, och har en speciell processor för artificiell intelligens: en NPU (neural processing unit). – Volterra presenterades i maj 2022. Det är en liten låda som ska säljas utan bildskärm, tangentbord och mus. Processorn är en Snapdragon. Syftet är att Volterra ska användas för utveckling av Windows-applikationer för Arm-processorer. – Det är inte bestämt när detta skrivs när Volterra ska finnas att köpa, eller vad den ska kosta.  – Se Microsofts webbsidor: docs.microsoft.com…. – Volterra är en stad i Toscana i Italien.

[persondatorer] [programmering] [4 juni 2022]

konfidentiell databehandling

(confidential computing) – skydd av data även när de behandlas av program. – Vid konfidentiell databehandling ska data vara skyddade mot obehörig åtkomst även när de är inlästa i datorns arbetsminne (data under användning – data in use) under programkörning. Kallas också för encryption in use. – Läs mer om konfidentiell databehandling på Microsofts webbsidor. – Se också branschorganisationen Confidential computing consortium (CCC)confidentialcomputing.io.

[dataskydd] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]

guardrail

ledstång, skyddsräcke – i programutveckling: funktion som varnar utvecklare när de bryter mot regler.

[programmering] [14 december 2021]

immutabilitet

oföränderlighet – i programmering: det att ett värde eller objekt inte kan ändras efter att det har skapats. – Ett immutabelt värde eller objekt förändras inte under programkörning. Ett enkelt exempel är konstanter, till exempel en formel som räknar om tum till millimeter. Valutakurser bör däremot vara mutabla. Det bör betonas att immutabilitet i programkod inte är något absolut: liksom allt annat i programkod kan det ändras. Men immutabla värden och objekt ändras inte av att programmet som de ingår i körs. – Immutabilitet används i backup för att förhindra att backuper krypteras i gisslanattacker. – På engelska: immutability.

[programmering] [6 december 2021]

konkatenering

sammanställning av två eller flera objekt i en bestämd ordning utan förändring av någon av dem. – I programmering står konkatenering för hopläggning av två eller flera strängar. Det kan till exempel vara ord eller tal som ska skrivas ut eller visas i en bestämd ordning. Ett enkelt exempel är uppläsning av meddelanden i talsvarssystem, där förinspelade ord och fraser konkateneras av ett datorprogram: klockan är–fjorton–och-trettio. Ordningsföljden är uppenbarligen betydelsefull. Även programkod (instruktioner) kan konkateneras. – På engelska: concatenation. – Ordet konkatenering kommer av latinets con – samman och catena – kedja, alltså: sammankedjning.

[programmering] [30 oktober 2021]

Docs as code

dokumentering som kod – principen att dokumentation av mjukvara ska skrivas med samma verktyg som utvecklarna använder. – När man skriver och underhåller dokumentation av mjukvara ska man alltså använda testning, versionshantering och andra verktyg från utvecklarnas låda. Ett mål är att utvecklingen och dokumenterandet ska gå, så att säga, hand i hand. – Läs också om DocOps.

[programmering] [6 september 2021]

DocOps

principerna bakom DevOps tillämpade på dokumentation av mjukvara. – Målet med DocOps är att dokumentering av mjukvara och av ändringar i mjukvaran ska automatiseras där det är möjligt. Dokumentationen ska skrivas när utvecklingen görs, inte kastas in i efterhand. Dokumentering ska också vara en samordnad process med deltagande av utvecklare, kravställare, användare och tekniska skribenter. – Mer på denna länk. – Läs också om docs as code.

[ord på -ops] [programmering] [6 september 2021]