typedef

i programmering: en instruktion som ger en datatyp en extra benämning utan några ändringar i övrigt. – Syftet är att göra det lättare att hålla i sär olika användning av samma datatyp, till exempel heltal (datatypen heltal brukar betecknas med int). Ett heltalsvärde kan ju stå för en hastighet, en temperatur, poäng i ett spel eller något annat. För att hålla i sär heltalsvärden i samma program kan programmeraren skapa ”synonymer” till int, till exempel hastighet, genom att skriva: typedef int hastighet; – Programmeraren har då skapat datatypen hastighet, som beter sig exakt likadant som datatypen heltal (int). typedef-synonymen fungerar bara i det program som den har skapats i. – Detta underlättar för programmerare som behöver hålla isär olika heltalsvärden, men kompilatorn gör ingen skillnad mellan de olika typedef-synonymerna.  Typedef ingår i programspråken C och C++. – Mer om användning av typedef i Wikipedia.

[programmering] [31 oktober 2022]

Volterra

Project Volterra – en dator från Microsoft med Arm‑processor. – Volterra är avsedd för utvecklare, och har en speciell processor för artificiell intelligens: en NPU (neural processing unit). – Volterra presenterades i maj 2022. Det är en liten låda som ska säljas utan bildskärm, tangentbord och mus. Processorn är en Snapdragon. Syftet är att Volterra ska användas för utveckling av Windows-applikationer för Arm-processorer. – Det är inte bestämt när detta skrivs när Volterra ska finnas att köpa, eller vad den ska kosta.  – Se Microsofts webbsidor: docs.microsoft.com…. – Volterra är en stad i Toscana i Italien.

[persondatorer] [programmering] [4 juni 2022]

konfidentiell databehandling

(confidential computing) – skydd av data även när de behandlas av program. – Vid konfidentiell databehandling ska data vara skyddade mot obehörig åtkomst även när de är inlästa i datorns arbetsminne (data under användning – data in use) under programkörning. Kallas också för encryption in use. – Läs mer om konfidentiell databehandling på Microsofts webbsidor. – Se också branschorganisationen Confidential computing consortium (CCC)confidentialcomputing.io.

[dataskydd] [programkörning] [ändrad 28 februari 2022]

guardrail

ledstång, skyddsräcke – i programutveckling: funktion som varnar utvecklare när de bryter mot regler.

[programmering] [14 december 2021]

immutabilitet

oföränderlighet – i programmering: det att ett värde eller objekt inte kan ändras efter att det har skapats. – Ett immutabelt värde eller objekt förändras inte under programkörning. Ett enkelt exempel är konstanter, till exempel en formel som räknar om tum till millimeter. Valutakurser bör däremot vara mutabla. Det bör betonas att immutabilitet i programkod inte är något absolut: liksom allt annat i programkod kan det ändras. Men immutabla värden och objekt ändras inte av att programmet som de ingår i körs. – Immutabilitet används i backup för att förhindra att backuper krypteras i gisslanattacker. – På engelska: immutability.

[programmering] [6 december 2021]