slagosphere

slaggosfären” – kritiskt ord för bloggo­sfären, i synner­het för de bloggar som inne­håller kändis­skvaller och politisk hets. – Ordet slagosphere myntades 2006 av den amerikanska författaren Michael Chabon (michaelchabon.com) (nere sedan april 2022). – Engelska slag kan betyda samma sak som svenska slagg, men har också en bredare betydelse – se Urban dictionary (länk).

[bloggar] [ändrad 16 april 2022]