youtube-dl

ett program för nerladdning av ljud och video från YouTube och liknande webbplatser. – youtube‑dl har funnits sedan 2006, men blev uppmärksammat i oktober 2020, då RIAA, som stödde sig på lagen DMCA, begärde att GitHub skulle ta bort youtube‑dl från sina sidor. Det gjorde också GitHub en tid, men publicerade sedan programmet igen i december 2020. – Den juridiska svagheten i RIAA:s begäran var att youtube‑dl inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material: det är ett verktyg för att ladda ner ljud och video. Utvecklarna av youtube‑dl har uttryckligen förklarat att ett syfte med programmet är att kringgå YouTubes kopieringsskydd. Men YouTube har tillstånd av upphovsrättshavarna för allt som publiceras, vilket kan tolkas som att nerladdning av material från YouTube ska räknas som privatkopiering. – Blockeringen av youtube‑dl ledde till vad som har beskrivits som en Streisand‑effekt: uppretade användare spred källkoden till youtube‑dl varhelst de kunde, och folk som aldrig hade hört talas om youtube‑dl fick nu veta att det fanns. – dl i youtube‑dl står för download manager. – Se yt-dl.org.

[upphovsrätt] [27 juli 2021]

digital maoism

skribenten Jaron Laniers beteckning på det han också kallar för nätkollektivism (online collectivism). – I artikeln ”Digital Maoism: The hazards of the new online collectivism” från 2006 (arkiverad) kritiserade han tanken att värdefull och användbar kunskap kan skapas av ett stort antal personer som samarbetar över internet utan att känna varandra eller ens veta vad de andra heter. Det gäller sådana arbetsformer som på engelska har benämningar på crowd, hive, swarm och liknande. Kritiken gäller också wikier och Wikipedia. Sådana arbetsformer leder, enligt Lanier, till att deltagarna eftersträvar, eller tvingas till, konsensus och att all personlig prägel försvinner. Lanier anser att trovärdig information kommer från namngivna personer med en tydlig personlighet, och han påpekar att ingen ansiktslös kollektiv process kunde ha skapat iPhone.

[hop] [webbuppslagsverk] [wiki] [30 juni 2020]

EDXL

Emergency data exchange language – en svit av XML‑baserade programspråk för information om akuta nödsituationer, bland annat i akutsjukvård. – EDXL har utvecklats inom OASIS med stöd av USA:s Department of homeland security (dhs.gov): den första godkända versionen kom 2006. Det är en öppen standard som får användas fritt och gratis. – Se OASIS webbsidor, denna video från OASIS och en utförlig beskrivning i Wikipedia.

[förkortningar på E] [hälsa] [personskydd] [xml] [10 oktober 2019]

Anon-IB

en webbplats där anonyma användare publicerar foton som ofta är pornografiska, och som ibland även räknas som hämndporr. Även bilder på sexuella övergrepp mot barn har visats på Anon‑IB. – I januari 2018 avslöjade den norska tidningen Verdens Gang (se länk) och amerikanska Daily Beast (se länk) att ett stort antal nakenbilder på Anon‑IB, att döma av IP‑adresserna, hade skickats från datorer som tillhörde den amerikanska federala administrationen, Vita huset, USA:s senat och USA:s marinkår. Det var den norska journalisten Einar Otto Stangvik (se Twitter) som tog fram listan med IP‑adresser. – Anon‑IB, kort för Anonymous image board, har funnits sedan 2006 och har tidvis varit stängd.

[avslöjanden] [ändrad 25 november 2019]

VK

  1. – kort för VKontakte – ett ryskt socialt nätverk som påminner om Facebook;
  2. – även: moderbolag för VKontakte och andra företag.

– VKontakte grundades 2006 av Pavel Durov (se Wikipedia), och uppgavs 2020 ha över 100 miljoner aktiva användare. De finns främst, men inte enbart, i Ryssland och andra länder som ingick i Sovjetunionen. VKontakte finns på 83 språk. Namnet är ryska för ”i kontakt”. – Ägarbolaget hette fram till 2021 Mail.ru Group, men tog då namnet VK efter sin mest populära tjänst. VK äger också bland annat ICQ. – VKontakte var, liksom Yandex, en av de sajter som Ukrainas dåvarande president Petro Porosjenko i maj 2017 beslöt att ukrainska internetoperatörer måste blockera. – I september 2022 tog Apple bort VKontaktes app från App Store. Det motiverades med sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.  – Se vk.com respektive vk.company.

[censur] [sociala nätverk] [ändrad 30 september 2022]

user account control

(UAC) – funktion i Windows med syftet att få användarna att inte vara inlogg­ade som administratörer i onödan. – De ska kunna sköta huvuddelen av sina arbetsuppgifter som vanliga användare. (Detta är främst relevant för användare i organisationer.) – Problemet som behöver lösas uppstår därför att vanliga användare i Windows brukar kunna arbeta både som vanliga användare och som administra­törer av sitt eget konto. För att göra vissa ändringar, till exempel installera program, måste de logga in som administratörer, men när de väl har gjort det brukar de inte logga ur som administratörer. Det innebär att administratörskontot är öppet, trots att det inte behövs, och det skapar en sårbarhet. Skadepro­gram kan då laddas ner utan att användaren märker det, och de kan sedan spridas i nätverket. Om man å andra sidan hindrar användaren från att logga in som administratör över huvud taget blir det omöjligt för henne att göra många saker. – User account control minskar problemet genom att låta användaren göra en tillfällig inloggning när hon behöver göra något som administratör. När det är klart loggas hon automatiskt ut från sitt administratörskonto. Exakt hur det ska tillämpas kan ställas in av it‑systemets administratör. Man kan också välja att inte använda user account control alls. – User account control infördes 2006 i Windows med Windows Vista†, och ingår fortfarande i Windows i om­ar­betad form. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[it-system] [it-säkerhet] [windows] [ändrad 18 mars 2018]

sping

(spam och ping) – falskt meddelande (ping) från en webbsida, oftast en blogg, om att innehållet har uppdaterats. – Syftet med sping är att få sidan, som ofta är till bara för att sprida reklam (se splog), att verka aktuell så att den drar till sig fler läsare. – Sping skickas till särskilda servrar, pingservrar, som drivs i det seriösa syftet att hålla reda på uppdateringar av bloggar. Det kan också vara motsvarande missbruk av returlänkning (trackback). – Benämningen sping myntades 2006 av David Sifry (sifry.com) på webb­platsen Technorati†, då det beräknades att sping utgjorde mellan 50 och 75 procent av alla pingar till pingservrar.

[bloggar] [bluff och båg] [webbreklam] [ändrad 11 april 2018]