Lévyvandring

ett rörelsemönster med många korta, slumpmässiga rörelser och enstaka längre förflyttningar. – Det har visats att många varelser, inklusive människor, rör sig i Lévyvandringar när de söker efter föda. De söker alltså igenom ett mindre område noggrant, men inte efter något tydligt mönster, och flyttar sedan (om de inte hittar något) till ett annat område en bit bort och börjar söka där. – På engelska: Lévy walk. – Statistiskt talar man också om Lévydistribution, alltså ett stort antal små värden och ett fåtal stora värden. – Uppkallat efter den franska matematikern Paul Lévy (1886–1971).

[statistik] [2 februari 2022]