Forresters lag

”I komplexa situationer leder försök till förbättringar ofta till att tillståndet blir sämre, ibland mycket värre, ibland rent av katastrofalt.” – Lagen formulerades av Jay W Forrester (1918–2016), datorvetare och professor på MIT. Se till exempel hans artikel ”Counterintuitive behavior of social systems” från 1971. Han kom fram till sin lag genom sina experiment med simulering av sociala system. – Ett annat sätt att uttrycka saken är att effekterna och bieffekterna av försök att förbättra eller rätta till komplexa system är svåra eller omöjliga att förutsäga; därför är det mer sannolikt att försöken leder till försämringar än till förbättringar. Mer tillspetsat: ju mer uppenbar en lösning verkar, desto högre sannolikhet för att den misslyckas. En utväg är att undvika toppstyrda, centraliserade system och i stället ha system där huvuddelen av beslutsfattandet och interaktionen sker på nära håll mellan de närmast berörda parterna. – Läs mer om Forresters lag i denna artikel från 1971 i New York Times. – På engelska: Forrester’s law. – Läs också om Brooks lag.

[lagar] [ändrad 5 maj 2020]

Grace Murray Hopper Award

ACM Grace Murray Hopper Award, ofta bara Grace Hopper Award – ett årligt pris som delas ut av amerikanska ACM till en ung person inom it som belöning för en bety­dande insats. – Pristagaren får inte vara över 35 år. Priset har delats ut sedan 1971. Det är uppkallat efter datorpionjären Grace Hopper†. – Läs mer på awards.acm.org/hopper.

[utmärkelser] [ändrad 23 april 2020]

memristor

memory resistor” – variabelt elektriskt motstånd med minne, tänkbar efterträdare till transistorn i elektroniska kretsar. – Det elektriska motståndet i en memristor kan ändras genom att man tillför en svag ström, och memristorn be­håller sedan det inställda motståndet till nästa förändring. Memristorer kan göras mycket små, 15 nanometer, vilket gör att de kan komma till användning när transistorerna inte går att krympa mer. Memristorer är inte binära, utan motståndet kan ställas in i lägen mellan ett och noll, vilket innebär att nya principer för kretskonstruktion är tänk­bara. – Memristorn för­ut­­sågs redan 1971 av forskaren Leon Chua (länk), men det var inte förrän i början av 2008 som forskare på dåvarande Hewlett‑Packard konstruerade de första memristorerna. – Se denna artikel. – Hösten 2014 blev det känt att HP (numera HPE) ut­vecklar en ny dator­typ, ”The Machine”, som skulle ha memristorer, men när The Machine senare visades upp hade den vanliga transistorer.

[fysik] [minnen] [processorer] [ändrad 29 augusti 2021]

Andreessen, Marc

(1971) – amerikansk programmerare och företagsledare. – Marc Andreessen skrev 1993 den första allmänt spridda webbläsaren Mosaic† tillsammans med Eric Bina. Andreessen grundade sedan Netscape med Jim Clark och lanserade webbläsaren Navigator†. Efter sammanslagningen 1998 av Net­scape och America Online (numera Aol) var han vice vd i det sammanslagna företaget i något år. – Andreessen grundade 1999 företaget Loud­cloud, från 2001 Opsware, 2007 köpt av dåvarande Hewlett‑Packard† för 1,6 miljarder dollar. Han startade 2009 innovationskapitalbolaget Andreessen Horowitz (a16z.com). I augusti 2009 blev det känt att Andreessen finansierade bo­laget bakom en ny webb­­läsare, Rockmelt†, ner­lagd 2013. – Marc Andreessens blogg finns på blog.pmarca.com (senast uppdaterad 2015). – Notera stavningen av Andreessen.

[marc andreessen] [personer] [ändrad 12 september 2018]