responsibility-driven design

(RDD) – en föreslagen princip för objektorienterad programmering: för varje uppgift som ett system ska utföra ska det finnas ett, och bara ett, objekt som ansvarar för den uppgiften. (Flera objekt kan sam­verka, men ett av dem har huvudansvaret.) Principen står i kontrast till data-driven design, där ob­jektens huvuduppgift är att innehålla vissa data. – Principen formulerades på 1980‑talet av Rebecca Wirfs‑Brock (blogg) och Brian Wilkerson. – Se wirfs‑brock.com.

[programmering] [ändrad 11 april 2020]