Alexandrus

pseudonym för en svensk narkotikalangare som sålde narkotika genom det så kallade darknet. – Alexandrus använde extrema säkerhetsåtgärder när han tog emot och besvarade beställningar, som alltid skedde genom e-post. Varorna skickades med posten. Han träffade aldrig sina kunder. – Efter tips från FBI i samband  med tillslaget mot Silk Road† fick den svenska polisen 2014 veta att signaturen ”Alexandrus”, vars verksamhet redan var känd, troligen höll till i Skelleftetrakten. Efter lång tids spaning kunde polisen i början av 2015 gripa personen bakom pseudo­nymen. Det var en tidigare ostraffad 25-årig man. Han dömdes till åtta års fängelse, och hans medarbetare till fem års fängelse. – Mer i denna artikel i DN (länk).

– In English: ”Alexandrus” was the pseudonym of a Swedish illegal drug dealer. He never met his customers in person. All business was done using e-mail and an extensive setup of security measures. It was part of the so-called Darknet. Following the takedown of the Silk Road web site, the FBI in 2014 informed the Swedish police that ”Alexandrus”, whose activities were known, although he was not yet identified, probably was based in or near the northern Swedish town Skellefteå. A 25-year old male with no criminal record was apprehended in early 2015 and sentenced to eight years of prison; a collaborator was sentenced to five years. – For more summaries in English, please click at this link.

DreamHack

Svart t-shirt med Dreamhacks logotyp.
Been there, done that, got the T-shirt…

en svensk datorspelsfestival. Anordnas numera två gånger årligen i Jönköping och (tidigare) två gånger årligen i Skellefteå. – Första DreamHack anordnades 1994 i Malung. Dream­­Hack vintern 2007 var enligt Guinness rekordbok världens dittills största datorfesti­val med 10 455 anslutna datorer. – DreamHack är ett så kallat LAN‑party: alla deltagares datorer är anslutna till ett gemensamt lokalt nätverk. Förutom att deltagarna spelar datorspel med varandra över nätet utby­ter de erfarenheter om moddning, klockning, program­me­ring och annat. – DreamHack Open är en tävling i datorspel och en avknoppning från DreamHack. Den anordnas på flera platser och i andra länder. – Se dreamhack.com.

[festi­valer] [spel] [ändrad 12 september 2018]