pseudonym

påhittat namn som används för att dölja en persons riktiga namn och identitet. – Andra människor vet ofta att namnet är en pseudonym, men det är inte meningen att de ska veta vem som står bakom den. – Jäm­för med en signa­tur, som inte används för att dölja ägarens riktiga identi­tet. – Pseudo­nym kan också användas som adjektiv: att vara pseudo­nym – att upp­träda under ett antaget namn för att dölja sin riktiga identi­tet. – Se också pseudonymiseringpseudo­nymi­tet och pseudo­ano­nymi­tet.

[dold identitet] [identifiering] [pseudonymer] [språktips] [ändrad 24 maj 2017]