pseudonym

påhittat namn som används för att dölja en persons riktiga namn och identitet. – Andra människor vet ofta att namnet är en pseudonym, men det är inte meningen att de ska veta vem som står bakom den. – Jäm­för med en signatur, som inte används för att dölja ägarens riktiga identitet. – Pseudonym kan också användas som adjektiv: att vara pseudo­nym – att uppträda under ett antaget namn för att dölja sin riktiga identitet. – Se också pseudonymiseringpseudo­nymi­tet och pseudoanonymitet. – Motsatsen till pseudonym, alltså en persons riktiga namn, kallas på engelska för autonym. Ordet tycks inte förekomma på svenska, men både stavning och uttal skulle passa bra.

[dold identitet] [identifiering] [pseudonymer] [språktips] [ändrad 10 november 2021]