Stiglers lag

(Stigler’s law)”Ingen lag är uppkallad efter sin ursprungliga upptäckare.” Kallas också Stigler’s law of eponomy (Stiglers lag om upp­kal­lande). – Lagen har namn efter den ameri­kanska pro­fes­sorn Stephen Stigler (länk). Han uppger, helt följdriktigt, att lagen upp­täck­tes av socio­logen Robert Merton (1910—2003, länk).

[lagar] [ändrad 28 juni 2018]