Moment 22

(Catch-22) – beteckning på motsägande och paradoxala regler och be­stäm­melser. ”För att få ett jobb måste du ha erfarenhet, men för att få erfarenhet måste du ha ett jobb.” – Uttrycket kommer från romanen från 1961 med samma namn av Joseph Heller (1923—1999), filmad 1970 (se IMDb, länk). Den handlar om flygsoldaten Yossarian som vill bli frikallad, eftersom han är rädd för att bli dödad. Enda möjligheten att bli frikallad är att visa att man är galen. Men om man är rädd för att bli dödad kan man inte vara galen. Hur han än gör blir det fel.

[film] [lagar] [litteratur]

selfieparadoxen

the selfie paradox – det faktum att ”alla” tar selfies, men ”ingen” är in­tres­se­rad av att titta på andras selfies. Paradoxen beskrevs i januari 2017 av Sarah Diefen­bach (länk) och Lara Christoforakos (länk) i artikeln ”The selfie para­dox: Nobody seems to like them yet everyone has reasons to take them” (länk).

[lagar] [psykologi]

Zookos triangel

Zookos triangel. Bild: Wikipedia.

(Zooko’s triangle) – diagram över tre egenskaper som är önskvärda i ett system för namngivning i ett nät­verk. Enligt triangelns upphovsman Zooko Wilcox-O’Hearn (se denna länk) går det inte att realisera alla tre i samma nätverk. Man får, enligt honom, välja två av dem:

 1. Begriplighet. Namnet ska vara möjligt för män­ni­skor att komma ihåg, och gärna beskrivande;
 2. Säkerhet. Angripare ska inte kunna ändra, radera eller flytta namnet;
 3. – Decentraliserad lagring Kopplingen mellan namn och resurser är lagrad på flera platser i systemet Ingen av dem är viktigare än de andra.

– Zooko Wilcox-O’Hearn presenterade sin triangel 2001. Sedan dess har det presenterats flera tekniker som gör anspråk på att uppfylla alla tre kraven. De bygger vanligtvis på Bitcoins blockkedje-teknik. – Läs den ursprungliga textenWayback Machine.

[lagar] [nätverk] 

Demeters lag

(Law of Demeter) – princip för systemutveckling, i synnerhet objekt­orien­te­rad: varje del av systemet (varje objekt) ska veta så lite som möjligt om resten av systemet. Man kan se det som en tillämpning av principen need-to-know:

 1. – varje objekt ska bara ha kunskap om de andra objekt som det måste utbyta meddelanden med (dess ”vänner” eller ”grannar”);
 2. – ett objekt ska bara ta emot meddelanden från sina vänner (enligt punkt 1), inte från okända objekt;
 3. – ett objekt ska bara prata med sina vänner.

– Demeters lag formulerades 1987 av Demeterprojektet (länk) vid North­western University (länk) i Evanston i Illinois. Grundtanken är att upp­bygg­naden av varje objekt så mycket som möjligt ska vara oberoende av hur andra objekt är uppbyggda. Det gör det relativt enkelt att byta ut objekt utan att systemet som helhet påverkas. Systemet blir också relativt överskådligt om man tillämpar Demeters lag. Nackdelen är att det blir omständligt att programmera metoder som kräver att ett objekt utbyter långväga med­del­anden. – Demeters lag leder till lös bindning. – De­meter­projektet var uppkallat efter den grekiska gudinnan Demeter.

[lagar] [systemutveckling]

De grundläggande lagarna för mänsklig dumhet

De fem lagarna formulerades 1976 av den italienska professorn Carlo Cipolla (1922—2000):

 1. – Alla kommer oundvikligen alltid att underskatta antalet dumma människor som går lösa;
 2. – Sannolikheten för att en viss person är dum har inget att göra med andra egenskaper som personen har;
 3. – En dum person är en person som ställer till skada för en eller flera andra personer utan att själv vinna något på det; personen kanske till och med förlorar på det;
 4. – Icke-dumma personer underskattar alltid dumma personers förmåga att ställa till skada. I synnerhet glömmer icke-dumma personer ständigt att det alltid, överallt och under alla omständigheter är ett dyrt misstag att ha något att göra med dumma människor;
 5. – Dumma människor är de farligaste människorna.

– De fem lagarna får en mer ingående beskrivning i denna pdf. Test av de fem lagarna med agent-baserad simulering, se denna artikel. Cipolla gav också ut en bok om dumhet, The basic laws of human stupidity (1987). – Läs också om Dunning-Kruger-effekten.

[dumhet] [lagar]