Ruby

ett programspråk som utvecklades på 1990‑talet av Yukihiro Matsumoto. – Ruby är ett objektorienterat programspråk som är lämpligt för skript. Det är gjort för att vara lätthanterligt och fritt från överraskningar och fungerar på de flesta datortyper. Läs mer på ruby-lang.org. – Ruby on Rails är en utvecklingsmiljö för databasbaserade webbsidor, baserad på Ruby – se rubyonrails.org. – IDG:s artiklar om Ruby: länk.

[programspråk] [ändrad 25 mars 2023]