VBA

Visual Basic for applications – version av Microsofts programspråk Visual Basic som ingår i alla Office­-program. Det finns inte som fristående produkt, och man kan inte heller skriva fristående program i VBA. Programkod skriven i VBA kan bara köras tillsammans med det Office­program som den är skriven för. – Läs mer på Microsofts webbsidor. – Se också Wikipedia.

Simula

det första objektorienterade programspråket, utvecklat i Norge på 1960-talet av Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard. – Simula I utvecklades 1962—65. Det var, som namnet antyder, avsett för simulering, och var inte objektorienterat. Simula 67 var däremot ett allmänt programspråk med de flesta egenskaper som förknippas med objektorientering, inklusive arv och klasser. Det blev aldrig särskilt vanligt, men det var inspiration för både Smalltalk och C++. – Det norska Simula Research Laboratory är uppkallat efter Simula, men underhåller inte språket.

procedur

  1. – i programmering: (ofta:) detsamma som en rutin. – Men i vissa sam­man­hang skiljer man mellan procedurer och funktioner: En procedur utför en operation som direkt påverkar hur programmet beter sig i fort­sätt­ningen (ändrar programmets tillstånd), till exempel genom att avgöra om en rutin ska exekveras, medan en funktion bara levererar svaret på en beräkning (ett returvärde) till resten av programmet;
  2. – i objektorientering: se metod;
  3. – se procedurspråk.

– På engelska: procedure.