beskrivande webbadress

webbadress (URL) som innehåller ord eller namn som beskriver inne­hållet på webb­sidan som adressen går till. – Ett exempel är Wiki­pedia, där webbadressen till varje uppslags­ord inne­håller det uppslagsordet. Till exempel går sv.wikipedia.org/wiki/Dator till uppslags­ordet Dator. – Engelska slug, för­svenskat till slugg, syftar på den betydelsebärande delen av webbadressen. – Be­skriv­ande webb­adresser är ofta komplement till en webbsidas … Fortsätt läsa ”beskrivande webbadress”

slugg

– se beskrivande webbadress; – i journalistik: kort inledande beskrivning av en artikel eller ett nyhetstelegram. – Ordet: Försvenskning av engelska slug. [massmedier] [webbpublicering] [ändrad 8 augusti 2019]

slug ⇢

– se beskrivande webbadress. [webbpublicering]

permalänk

permanent länk, på engelska permalink, permanent link – webbadress (URL) som alltid går till samma nyhet eller annan information på webben. – Permalänkar behövs för sådana nyheter som först står på en tidnings eller bloggs förstasida, men som sedan flyttas till ett arkiv. Permalänken går alltid till samma text. – Exempel: det är meningslöst att ange … Fortsätt läsa ”permalänk”

kortlänk

(URL alias) – kort (oftast) webbadress som styr besökaren till en annan, (oftast) längre webbadress. Detta sker genom omdirigering. – Syftet är att ersätta den egentliga, men intetsägande eller väldigt långa, länken med en länk som är kort eller beskrivande. När man klickar på kortlänken anropar man en tjänst som har en databas som innehåller den … Fortsätt läsa ”kortlänk”