beskrivande webbadress

webbadress (URL) som innehåller ord eller namn som beskriver inne­hållet på webb­sidan som adressen går till. – Ett exempel är Wiki­pedia, där webbadressen till varje uppslags­ord inne­håller det uppslagsordet. Till exempel går sv.wikipedia.org/wiki/Dator till uppslags­ordet Dator. – Engelska slug, för­svenskat till slugg, syftar på den betydelsebärande delen av webbadressen. – Be­skriv­ande webb­adresser är ofta komplement till en webbsidas ursprung­liga och egentliga webb­adress. Besök­are som efterfrågar den beskrivande webbadressen skickas vidare till den ursprungliga webbadressen genom omdirigering. – Tekniskt: Webbadresser som https://it-ord.idg.se/?s=beskrivande+webbadress (med frågetecken) är tekniskt annorlunda, eftersom ?s=beskrivande+webbadress de­fi­ni­erar en sökning i en databas, inte en fast sida. Den sida som skickas till besökaren sätts samman av webbservern först efter anropet. Detta syns på frågetecknet.

[webbpublicering] [ändrad 4 oktober 2018]