permalänk

permanent länk, på engelska permalink, permanent link – webbadress (URL) som alltid går till samma nyhet eller annan information på webben. – Permalänkar behövs för sådana nyheter som först står på en tidnings eller bloggs förstasida, men som sedan flyttas till ett arkiv. Permalänken går alltid till samma text. – Exempel: det är meningslöst att ange www.computersweden.idg.se som webbadress för dagens toppnyhet i Computer Sweden, eftersom det står en annan toppnyhet på samma webbadress i morgon. Det finns därför också en permalänk till nyheten. Permalänkar brukar ha en form bestående av domän, datum och ett nummer eller text som identifierar artikeln. Ofta ingår artikelns rubrik eller annan beskrivande text i permalänken. Denna artikel har till exempel permalänken it-ord.idg.se/ord/permalank. Många publiceringsprogram för bloggar och webbplatser genererar permalänkar automatiskt.

[webbpublicering] [ändrad 8 juli 2020]