collaborative consumption

samordnad konsumtion – användning av internet för förmedling av affärer mellan privatpersoner: gemensamma inköp, hyrning och användning av saker och tjänster. – Se också delningsekonomi.

[delning] [ändrad 20 januari 2016]