lorem ipsum

(även: lipsum) – de första orden i en vanlig exempel­­text. – Texten är på sönderbrutet latin, och är tagen från den romerska författaren Ciceros (se Wikipedia) bok Om det högsta goda och onda från år 45. Texten har brutits upp så att den blir obegriplig, även för den som kan latin. – Poängen med att an­vända en förvanskad latinsk text som exempeltext är att den som bedömer den typografiska formen inte ska distraheras av textens innehåll. – Det har påståtts att lorem ipsum har använts för att markera brödtext i tryckta texter sedan 1500‑talet, men det har ifrågasatts – se denna artikel i tidskriften Slate. – På svenska har lorem ipsum använts bara i några decennier. Latinsk text lämpar sig inte för att representera svensk bröd­­text: orden är längre på latin, ändelserna ser annorlunda ut och åäö saknas. För svenskt bruk finns därför en annan exempel­­text som börjar ”Träutensi­li­erna i ett tryckeri äro ingalunda…” (se länkarkiverad). Den före­­slogs av Arne Heine (19222016, se intervju i Computer Sweden). – Läs mer i Wikipedia. –  Kuriosa: Den sönderhackade latinska texten till lorem ipsum har över­­satts till lika sönderhackad engelska av Jaspreet Singh Boparai. Översättningen finns på bloggen lob.co.uk.

[typografi] [ändrad 12 februari 2023]

exempeltext

text­massa som används i layout­skisser för att markera plats för brödtext. – En välkänd exempeltext är lorem ipsum, en förvrängd latinsk text som länge har använts på eng­el­ska. – För att layoutskissen ska se rea­list­isk ut bör en exempeltext se ut som om den bestod av riktiga ord och meningar. Men för att betraktaren inte ska distraheras av textens innehåll väljer man en text som är obegriplig för läsaren, eller åtminstone ointressant. – Eftersom den latinska texten i lorem ipsum inte ser ut som svensk brödtext – till exempel saknas Å, Ä och Ö – har grafikern Arne Heine (1922–2016, se intervju i Computer Sweden) utformat en svensk exempel­text som börjar Träutensilierna i ett tryckeri äro inga­lunda…. – På engelska: dummy text eller filler text

[typografi] [ändrad 25 maj 2020]