kryss

tecknet ╳. – I grafiska användargränssnitt betyder ╳ ofta ”stäng”. Krysset står då i en liten ruta, ofta upptill till höger i ett fönster. Klickar man på krysset stängs fönstret, men det betyder inte alltid att pågående program och processer, knutna till fönstret, avslutas. – I andra sammanhang har ett kryss ofta motsatt betydelse på svenska och engelska. På svenska brukar ett kryss markera ett val eller att något är avklarat. Att ”kryssa för” är att välja något. På engelska brukar ett kryss däremot betyda att något är fel eller inte avklarat. Jämför med tecknet ✓, bock (check). – Kryss kan ha olika typografisk utformning beroende på vad de betyder, men de brukar skilja sig från bokstaven X genom att linjerna korsas i rät vinkel och alltid saknar seriffer (”klackar”). När kryss används som multiplikationstecken brukar de vara rätt små – ×. – På engelska: cross, X mark.

[grafiskt användargränssnitt] [tecken] [ändrad 12 september 2019]

bock

tecknet ✓. – På engelska: check, check mark, check sign. – Observera att tecknet ✓ används på olika, ofta motsatta sätt på svenska och engelska. På svenska använder man en bock för att markera att något är fel (”bock i kanten”). Men på engelska och flera andra språk markerar en bock i stället att något är rätt eller avklarat – to check off är att pricka av. I Sverige och en del andra länder sätter vi ett kryss för att markera ett val (”kryssa för”) eller att något är avklarat, men i engelskspråkiga länder kan krysset i stället betyda nej, fel eller stäng, avsluta.

[tecken] [12 september 2019]

memoji

konfigurerbar emoji. – Användaren kan sätta samman ett ansikte i emoji‑stil från ett sortiment av hårfärg, hudfärg, frisyr, ögonfärg, glasögon med mera. Memojin används sedan som en vanlig emoji. Memoji infördes 2018 av Apple med version 12 av operativsystemet iOS.

[tecken] [10 juni 2019]

spärrning

i typografi: tydlig ökning av avståndet mellan bokstäverna i ett ord eller en mening. Så här: s p ä r r n i n g. Det är ett numera ovanligt sätt att ange att ett ord eller en mening är betydelsefullt. I stället används kursiv stil eller halvfet stil. – Spärrning används också i rubriker av estetiska skäl, särskilt om rubriken står i enbart versaler. I ordbehandlingsprogram brukar det finnas möjlighet att spärra text. Tekniskt är spärrning motsatsen till knipning. – På engelska: letter spacing eller bara spacing.

[typografi] [14 oktober 2018]

anfang

i typografi: en förstorad första bokstav i ett textstycke, oftast (men inte alltid) nedsänkt så att de närmast följande raderna måste ha indrag (”inbyggd anfang”). En anfang är så hög att den tar upp flera rader. Av tyska der Anfang – början. På engelska: initial, vilket också är en alternativ svensk typografisk fackterm.

[typografi] [14 oktober 2018]

xn--

i namn på domäner: markering av att domänens namn är ett internationaliserat domännamn. Det som följer efter xn-- är ett namn på en domän, skrivet enbart med bokstäver som ingår i det engelska alfabetet samt med siffror och bindestreck. Det kan vara rätt svårläst. Det är ett omkodat namn som innehåller bokstäver som inte finns i det engelska alfabetet (som åäö, ü och é) eller som är skrivet med andra skriftsystem, som arabiska eller hebreiska. xn–– anger att namnet ska kodas tillbaka till rätt skriftsystem. xn--domn-noa.se står till exempel för domän.se. – Läs mer under ACE.

[domäner] [tecken] [18 januari 2018]