Iris Pear

ett program som framställer text med användning av textförslagen i iOS (autocomplete). Programmet skrevs av Christophe Bartneck (bartneck.de), professor i datavetenskap i Nya Zeeland. Han lyckades i oktober 2016 få en artikel om kärnfysik, författad av Iris Pear, antagen till en vetenskaplig konferens. I artikeln stod det bland annat: ”Nuclear energy is not a nuclear nuclear power to the nuclear nuclear program he added and the nuclear nuclear program is a good united state of the nuclear nuclear power program and the united way nuclear nuclear program nuclear.” (Mer här.) Det bör tilläggas att konferensen i fråga inte anses vara särskilt seriös.

[artificiell skenbar intelligens] [kuriosa] [ändrad 27 april 2020]