textförslag

(autocomplete) – datorgenererat förslag till hur ett ord eller en mening ska fortsätta. Det används i synnerhet i program för SMS, chatt och inläsning av text. Textförslag baseras dels på ordlistor, dels på statistik över vad folk brukar skriva.

[språkteknik] [ändrad 19 september 2020]