textförslag

(autocomplete) – förslag till hur ett ord eller en mening ska fortsätta. Det används i synnerhet i program för sms, chatt och inläsning av text. Textförslag baseras dels på ordlistor, dels på statistik över vad folk brukar skriva.