Dunning-Kruger-effekten

”Inkompetenta personer brukar överskatta sin förmåga, medan kompetenta personer tenderar att underskatta sin för­måga.” – Effekten är upp­kallad efter psykologerna David Dunning (länk) och Justin Kruger (länk), som beskrev effekten 1999 i artikeln ”Unskilled and unaware of it” (länk) (brukar fungera. trots eventuell överstrykning). – Läs mer i Wikipedia. – Läs också om de grundläggande lagarna för mänsklig dum­het.

[dumhet] [lagar] [psykologi] [ändrad 11 april 2023]