algoritmaversion

(algorithm aversion) – motvilja mot att låta avancerade datorprogram (”al­go­ritmer”) fatta beslut och göra val i stället för att man gör det själv. Det är underförstått att algoritmen är opartisk och fri från för­ut­fat­tade meningar samt att den är ett beprövat regelsystem baserat på ett stort underlag, medan män­ni­skan litar på erfarenhet och magkänsla. – Un­der­sök­ningar tyder på att män­ni­skor först gillar den typ av datorprogram som det gäller här när de be­kantar sig med dem, men att de snart börjar ogilla dem och vill fatta be­slut själva – trots att utfallet ofta blir sämre. Små fel räcker för att människorna ska börja betrakta algoritmerna som opålitliga, även om mänskliga beslutsfattare gör större fel. – Al­go­ritm­aver­sion har studerats av de amerikanska forskarna Berkeley J Dietvorst (länk), Cade Massey (länk) och Joseph P Simmons (länk), se denna artikel med video från Knowl­edge@Wharton och denna veten­skap­liga artikel av samma författare. De har kommit fram till att om man ger användaren vissa, om än små, möjligheter att påverka algoritmen så blir de mer benägna att acceptera den.

[ai] [psykologi]

selfieparadoxen

the selfie paradox – det faktum att ”alla” tar selfies, men ”ingen” är in­tres­se­rad av att titta på andras selfies. Paradoxen beskrevs i januari 2017 av Sarah Diefen­bach (länk) och Lara Christoforakos (länk) i artikeln ”The selfie para­dox: Nobody seems to like them yet everyone has reasons to take them” (länk).

[lagar] [psykologi]

De grundläggande lagarna för mänsklig dumhet

De fem lagarna formulerades 1976 av den italienska professorn Carlo Cipolla (1922—2000):

  1. – Alla kommer oundvikligen alltid att underskatta antalet dumma människor som går lösa;
  2. – Sannolikheten för att en viss person är dum har inget att göra med andra egenskaper som personen har;
  3. – En dum person är en person som ställer till skada för en eller flera andra personer utan att själv vinna något på det; personen kanske till och med förlorar på det;
  4. – Icke-dumma personer underskattar alltid dumma personers förmåga att ställa till skada. I synnerhet glömmer icke-dumma personer ständigt att det alltid, överallt och under alla omständigheter är ett dyrt misstag att ha något att göra med dumma människor;
  5. – Dumma människor är de farligaste människorna.

– De fem lagarna får en mer ingående beskrivning i denna pdf. Test av de fem lagarna med agent-baserad simulering, se denna artikel. Cipolla gav också ut en bok om dumhet, The basic laws of human stupidity (1987). – Läs också om Dunning-Kruger-effekten.

[dumhet] [lagar]

smombie

smartphone zombie – gångtrafikant som är så försjunken i sin smarta mobil att hon varken ser eller hör. – Ordet är vanligast i Tyskland och utsågs där 2015 till ”Årets ungdomsord” (länk). – En skribent hävdade dock att knappast någon tysk ungdom känner till ordet, se denna tidningsartikel.

[psykologi]

Autism & Beyond

app för studie av misstänkt autism hos barn. – Autism & Beyond körs på en smart mobil och visar filmer för barnet. Medan filmen visas registrerar mobilens inbyggda kamera barnets ögonrörelser och ansikts­uttryck. Syftet är att få empiriskt underlag för erfarenhetsmässigt kända tecken på autism, som att personer med autism undviker ögonkontakt och inte visar känslor med ansiktsuttryck. Appen omfattar också frågeformulär och tips till föräldrar. På lång sikt hoppas forskarna att, med hjälp av resultat från appen, kunna utveckla säkrare diagnosverktyg för autism. – Autism & Beyond har utvecklats av forskare vid Duke University i Durham, North Carolina. – Se detta press­meddelande med video. – Autism & beyond finns tills vidare bara för iPhone och kan laddas ner gratis från App Store (länk). – Se också sajten Autism & Beyond (länk).

[appar] [barn] [psykologi]

FOLO

förkortning för:

  1. fear of living offline – rädsla för livet utan internet;
  2. fear of living online – motsatsen;
  3. fear of losing out – rädsla för att inte få vara med – jämför med FOMO.

[stress]