global superdialekt

dialekt som kännetecknar ett mycket stort område. Ibland ett eller flera hela länder. – Forskarna Bruno Gonçalves (bgoncalves.com) och David Sánchez (länk) har, genom att undersöka inlägg på Twitter, kunnat konstatera att den spanskspråkiga världen kan delas in i ett fåtal superdialekter. Samma sak gäller säkert för andra språk som är spridda runt jordklotet, som engelska. (Det finns givetvis också lokala och regionala dialekter.) – Med dialekt menas ord, uttryck och uttal som kännetecknar personer från en del av ett språkområde. Äldre dialektforskning byggde på personliga intervjuer och omfattade därför av praktiska skäl bara ett mindre antal uppgiftslämnare. – Se artikel i MIT Technology Review (länk).

[språk] [ändrad 25 september 2018]