Twitter

ett socialt medium för mikro­bloggar. Varje användare kan lägga in korta meddelanden på, tidigare, högst 140 tecken – samma max­längd som för sms. Gränsen på 140 tecken av­skaf­fades i augusti 2015, se press­med­de­lande (länk). – Med­de­lan­dena kallas för tweetar, och att skriva meddelanden kallas för to tweet, på svenska att tweeta (Twitters term på svenska) eller att twittra. Dessa meddelanden kan användarens kontakter (följare) i Twitter läsa och kommentera. Twitter öppnades för allmänheten i oktober 2006, och hade över två miljoner användare i juli 2008. I november 2013 börsintroducerades Twitter. – Twitter har fått många med­tävlare, men den mest kända, numera av­veck­lade jaiku, var faktiskt i gång före Twitter. – Se twitter.com.