grief

  1. – i datorspel: bekymmer, problem, retsamheter, i synnerhet när det orsakas av någon annan. Om det beror på klumpighet eller dumhet kallas den som är vållande för griefer;
  2. – allmänt inom it: besvikelse, bedrövelse, sorg, motgång, bakslag. – Se artikeln ”The five stages of IT grief” av Howard Marks (länk).

Grief beskriver alltså både ett sinnestillstånd och den händelse som orsakar det. Ordet kan användas som verb: to grief, vilket betyder att vålla grief. (Att sörja heter på engelska to grieve – observera stavningen.)

[dumhet] [jargong] [spel] [ändrad 29 januari 2019]