hodl

om bitcoin: jargong för att behålla sina bitcoin oavsett hur mycket växelkursen stiger. En hodlare (hodler) avstår från att spekulera och behåller sina kryptopengar tills bitcoin blir allmänt accepterat som betalningsmedel. – Hodl är en felstavning av engelska hold, känd sedan 2013 (se detta diskussionsinlägg). Det har sedan tolkats som en bakronym för ”hold on for dear life”.

[jargong] [kryptovalutor] [18 februari 2018]

doggo

internetslang för dog (hund). Sedan 2015 är det en trend på internet att publicera bilder på hundar med ordet doggo i texten. Även: pupper (för puppy). – To lie doggo – att ligga still, att vara omärklig, att hålla tyst om något. – Se också doge.

[djur] [jargong] [mem] [22 januari 2018]

win

  1. Win – ibland i sammansättningar: kort för Windows;
  2. – i engelsk jargong: påträffande av pornografisk bild.

[jargong] [windows] [12 januari 2018]

schrödinbugg

(schrödinbug eller schrodinbug) – en bugg som bara märks ibland, eller när ett program används på ett oförutsett sätt. – Uppkallat efter den österrikiska fysikern Erwin Schrödinger (1887—1961, se Wikipedia) som 1933 fick Nobelpriset för sin forskning om kvantfysik. Närmare bestämt anspelar namnet på tankeexperimentet Schrödingers katt, som handlar om en katt som befinner sig i ett obestämt tillstånd – död och / eller levande. (Det bör nämnas att Schrödinger utformade tankeexperimentet för att visa hur absurd han ansåg att den dominerande tolkningen av kvantfysik, den så kallade Köpenhamnsskolan, var. Det var alltså inget som skulle demonstrera ett tänkbart förlopp.) – Läs också om heisenbugg och mandelbugg.

[fel] [jargong] [programmering] [9 januari 2018]

kentaur

Tecknad bild på en kentaur.(centaur) – människa och dator som löser en uppgift tillsammans. – Be­näm­ningen uppstod inom schack, där man talar om kentaurschack (centaur chess), avancerat schack (advanced chess) och cyborg-schack (cyborg chess). Det är en erkänd tävlingsform som lanserades 1998 av schack­stor­mästaren Garry Kasparov (mer i Wikipedia). – Uttrycket har över­förts till andra om­råden, till exempel it‑säkerhet: cyber security centaurs är säker­hets­system som bygger på nära samverkan mellan mänskliga operatörer och al­go­ritmer. Även en del AI‑system kallas för kentaurer. – En kentaur är i grek­isk mytologi en varelse som är hälften människa och hälften häst.

[ai] [it-säkerhet] [jargong] [spel] [21 juni 2017]