Stadia

Googles tjänst för datorspel som spelas med strömmande teknik från molnet. Den presenterades i mars 2019. Utvecklare av datorspel ska erbjudas att tillhandahålla sina spel på Stadia. Spelen ska kunna spelas direkt i Googles webbläsare Chrome, i mobiltelefoner och surfplattor med operativsystemet Android samt i tv‑apparater med Chromecast. Google säljer också en handkontroll för Stadia. – Se Googles blogg.

[spel] [20 mars 2019]

DDI

förkortning för bland annat:

  1. Data Design Interactive – ett nerlagt brittiskt datorspelsföretag;
  2. D&D Insider – en elektronisk publikation om datorspelet Dungeons and dragons;
  3. Data documentation initiative – en satsning på standisering av rapporter inom beteendevetenskaper och medicin – se ddialliance.org;
  4. device driver interface – ett programmeringsgränssnitt för lågnivåprogrammering av datortillbehör;
  5. direct dial-in – direktnummer (i företagsväxlar);
  6. – sammandragning av domain name system, dynamic host configuration protocol och internet protocol address management. – Se artikel i Network World.

[förkortningar på D] [internet] [nerlagt] [programmering] [spel] [telefoni] [28 januari 2019]

digifysisk

om kombination av digital (datorbaserad) och fysisk (materiell). – Uttrycket används bland annat om hemvård där personalen dels kan besöka brukarna digitalt – alltså genom videolänk – dels fysiskt – alltså med personliga besök. Det används också om datorspel som har materiella spelpjäser som samverkar med en dator. – Digifysisk var ett av årets nyord 2018 enligt Språkrådet och Språktidningen, se denna länk.

[spel] [årets nyord] [27 december 2018]

fullständig information

spel med fullständig information – spel där spelarna inte har några hemligheter för varandra. Alla känner till reglerna och spelets tillstånd vid varje tidpunkt. Typexempel: schack. Det är alltså enbart spelarnas skicklighet som avgör vem som vinner. – Spel med ofullständig information är till exempel de flesta kortspel. – På engelska: games with perfect information respektive games with imperfect information.

[spel] [10 december 2018]

kick

to kick – att utesluta, kicka, kicka ut, sparka – i datorspel på nätet: att utesluta en deltagare från ett lag eller annan grupp, vanligtvis efter omröstning. – (Ordet kick har många andra betydelser på engelska.)

[spel] [20 juni 2018]

PTR

  1. – kort för pointer recordpost i reverse DNS, ”omvänd DNS”, alltså ett system som kan visa vilken domän som hör till en viss IP‑adress. (”Vanlig” DNS gör det omvända, alltså visar vilken IP‑adress som hör till ett omfrågat domännamn.) PTR registreras på en auktoritativ namnserver som är knuten till den domän det gäller. Det används för att förse adressinformationen i utgående e‑post med namnet på den avsändande domänen, inte bara IP‑adressen. Det finns servrar för inkommande e‑post som avvisar e‑post som bara har avsändarens IP‑adress men inte PTR‑information med domänens namn. – Kallas också för IP resolver;
  2. – kort för public test realm – i internetbaserade datorspel: utrymme där spelare kan testa nya funktioner, tillägg och rättelser innan de släpps i definitiv form. Alltså ett slags betatestning av spel.

[domäner] [förkortningar på P] [spel] [14 juni 2018]

realtidsstrategispel

(real-time strategy game, förkortat RTS) – datorspel, oftast krigsspel, där alla parter i spelet är aktiva hela tiden. Detta till skillnad från turordningspel, där spelarna agerar i tur och ordning. Den som funderar för länge i ett realtidsstrategispel riskerar alltså att motståndarna förbättrar sin ställning och sina resurser under tiden. 

[spel] [16 april 2018]