Bitnet

  1. – (Because it’s time network, ursprungligen Because it’s there network) – nerlagt inter­natio­nellt dator­nät som på 1980‑talet och i början av 1990‑talet samman­band uni­versi­tet och andra orga­nisa­tioner i många länder. Det kördes på uppringda linjer, alltså med gammaldags modem. Det har trängts undan av internet. – Bitnet backades först upp av CREN, Corporation for research and educational net­work­ing, som slutade att stödja Bitnet 1996 och lades ner 2003. – Bit­net grundades 1981 av Ira FuchsCity university i New York och Greydon FreemanYale. När Bitnet var som störst, 1991–92, hade det 1 400 an­slutna insti­tu­tioner i 49 länder;
  2. stadsnät i Dalarna, 2007 uppköpt av Bahnhof.

[it-historia] [nerlagt] [nätverk]