stadsnät

metropolitan area network – nätverk med större ut­sträck­ning än ett lokalt nät­verk eller före­tags­nät, ofta: flera lokala nät som är är samman­kopp­lade genom ett stamnät. – Om nätet om­fattar ett före­tags­område eller ett uni­versi­tets­område kallas det ibland för ett campus­nät.