Google Cloud IoT

en tjänst som förmedlar data från sensorer till alla som önskar använda dem. – Sensorerna till­hör Google Cloud IoT:s kunder. Sensorerna kan i princip uppfånga data om allt som är mät­bart: buller, miljöföroreningar, elförbrukning, nederbörd, temperatur… Data­flödet skickas till Google Cloud IoT, en molntjänst som gör det tillgängligt för alla som vill använda det. Den som tillhanda­håller sensordata till Google Cloud IoT kan välja att ta betalt för sina data, men måste i så fall också betala en avgift till Google Cloud IoT. – Google Cloud IoT är företaget Xively, som Google har köpt. Varumärket Xively används inte längre. Xively hette Pachube fram till sommaren 2012, sedan Cosm fram till maj 2013. Xively ingick några år i företaget Logmein, men köptes 2018 av Google (se denna länk). – Se Googles webbsidor. – IoT står för internet of thingssakernas internet.

[sakernas internet] [19 oktober 2020]

EncroChat

ett avvecklat nätverk för krypterade chattar. Det kunde bara användas på specialutrustade telefoner, ”carbon units”. – EncroChat grundades 2015 och lades ner i juni 2020 efter att det blivit känt att EncroChat användes i grov brottslighet. 2019 hade polis i Nederländerna och Frankrike lyckats smussla in ett program i EncroChats servrar i Frankrike. Det gjorde att polisen kunde snappa upp meddelanden i klartext. Flera fall av grov brottslighet i europeiska länder, däribland Sverige, kunde sedan klaras upp. – Enligt den franska polisen var 90 procent av EncroChats användare kriminella, enligt den franska polisen fanns det ingen icke‑kriminell som använde tjänsten. Det uppskattas att EncroChat vid nerläggningen hade ungefär 60 000 kunder.

[meddelanden] [juridik] [3 oktober 2020]

.im

landsdomän för Isle of Man. – Isle of Man är en självstyrande ö under engelska kronan och ligger i Irländska sjön. Vem som helst i hela världen kan registrera domäner under .im. Domänen sköts av företaget Domicilium, se nic.im. – Domänen .im används av många företag som utvecklar program för snabbmeddelanden, instant messaging (IM).

[landsdomäner] [meddelanden] [9 september 2020]

.onion

en icke erkänd toppdomän för webbplatser som bara kan nås genom Tor‑nätverket. En onionsajt har en adress som döljer sajtens verkliga webbadress (URL). Adressen slutar på .onion, men .onion är ingen toppdomän i DNS-systemet, utan fungerar bara i Tor‑nätverket. Man måste använda webbläsaren Tor Browser för att besöka en onionsajt. Besökare på en onionsajt kan inte se den verkliga webbadressen. Onionsajtens innehavare kan å andra sidan inte se vilka som besöker sajten. (Påpekande: det är i princip möjligt att nå en onionsajt genom att ange dess vanliga webbadress, men det förutsätter förstås att man känner till den, och det finns sätt att hålla den hemlig.) – Se dessa anvisningar. – Läs också om onion routing.

[personlig integritet] [toppdomäner] [ändrad 29 september 2020]

subadressering

om e-post: tillägg av text till en e‑postadress för att mottagaren automatiskt ska kunna sortera eller radera inkommande e‑post. – Subadressering är en möjlighet som erbjuds av flera stora e-posttjänster. – Exempel: e‑postadressen xmpl@xmpl.com kan med subadressering också bli xmpl+spam@xmpl.com eller xmpl+konserthuset@xmpl.com. Det är plustecknet som markerar början på subadresseringen. Det förutsätts här att den påhittade tjänsten xmpl.com tillåter subadressering. – Innehavaren använder subadressering för att registrera sig för tjänster där hon antingen inte vill lämna ut sin vanliga e‑postadress, eller där hon vill kunna sortera inkommande e‑post automatiskt.  Tjänsten xmpl.com kommer att ignorera det som står efter plustecknet och skickar alla inkommande mejl till xmpl@xmpl.com. Innehavaren av xmpl@xmpl.com kan då skriva regler för inkommande e‑post. Till exempel att mejl till xmpl+spam@xmpl.com ska raderas direkt, eller att mejl till xmpl+konserthuset@xmpl.com ska läggas i en bestämd mapp. – På engelska: subadressing. – Adresser med subadressering kallas ibland för engångsmejl, men det är en annan sak, även om syftet i båda fallen kan vara att slippa oönskad e-post. – Termen subadressering används, eller har använts, med liknande betydelse i andra sammanhang.

[e-post] [15 juli 2020]