värdnamn

särskiljande beteckning på en enhet i ett nätverk. Värdnamn används för att trafik på nätverket ska kunna adresseras entydigt och gå till rätt persondator, server eller annan enhet. Värdnamn kan vara avsedda för lokala nätverk, företagsnätverk eller internet och har då olika utformning. För e-post och annan trafik på internet är värdnamnet beteckningen på den server som tar emot trafiken, alltså ett domännamn, eventuellt med tillägg. (Till exempel mail.domannamn.se – tillägget är mail. Se också network address translation.) När det gäller inställningar för e‑postklienter är värdnamnet e‑postoperatörens server för inkommande e‑post. I lokala nätverk kan värdnamn utformas friare, till exempel ”Kalles dator”. – På engelska: hostname (normalt sammanskrivet).

[e-post] [nätverk] [3 december 2018]

TACACS

Terminal access controller access-control system – ett gammalt protokoll för autentisering och kontroll av behörighet vid inloggning i nätverk. (Se AAA.) Mer exakt är det en familj av protokoll. TACACS i dess ursprungliga form utvecklades 1984 för Unix‑system och används inte längre. (Mer i Wikipedia.) En uppföljare, TAKACS+, används däremot fortfarande (2018) jämsides med liknande protokoll som Radius och dess efterföljare Diameter. – Läs mer på tacacs.net (som handlar om TACACS+).

[förkortningar på T] [inloggning] [nätverk] [åtkomst] [19 november 2018]

nätverk

system för sammankoppling av två eller flera datorer för att de ska kunna överföra data till varandra. Ordet används i flera huvudsakliga betydelser:

  • lokalt nätverk – nätverk som en dator på ett företag eller i ett hem är direkt ansluten till; även det trådlösa wi‑fi är ett lokalt nätverk;
  • – kommersiellt nätverk – ett regionalt nätverk eller stadsnät som främst är till för att ansluta kundernas datorer till internet (en internetoperatör). Mobiltelefonnäten är också sådana nätverk;
  • – det tekniska system som realiserar nätverket. Sådana system är komplexa strukturer som fungerar på flera nivåer – se OSI‑modellen. Exempel: wi‑fi och ethernet;
  • internet – som i själva verket är sammansatt av många lokala och kommersiella nätverk.

– Dessa fungerar tillsammans, inte var för sig: om du ansluter din dator till internet genom wi‑fi använder du ett lokalt nätverk som bland annat använder ethernet för att reglera trafiken i nätet, och det lokala nätverket är i sin tur anslutet till ett kommersiellt nätverk (eller ett mobilnät) som är anslutet till internet.

– Språkligt: Ordet nätverk användes före datornätverkens tid enbart om ett slags murverk. Det är engelska network som har fått oss att säga och skriva nätverk i stället för bara nät när det gäller datorer. Jämför med ord som elnätet eller telenätet. Och givetvis kan man säga datornät eller bara nät även om datornätverk.

[nätverk] [ändrad 19 november 2018]