internetberoende

(internet addiction disorder, IAD, eller bara internet addiction) – sjukligt användande av inter­net. Det råder oenig­­het bland läkare ifall detta ska räknas som en verklig diagnos. – Det har be­­skrivits som en form av bristande impuls­­kontroll som påminner om spelberoende. I början av 2012 upp­gav kinesiska forskare att de hade upp­täckt av­­vikelser i den vita hjärnsubstansen hos ungdomar som hade klassats som internetberoende. Avvikelserna på­­minde om skadorna vid alkohol- och narkotikamiss­­bruk. – Uttrycket inter­net addiction disorder användes första gången 1995 i en parodisk artikel (ej längre tillgänglig) av läkaren Ivan Goldberg (1934—2013 – se denna länk). Termen kom snart att användas i all­­var­ligt menade texter. Engelsmannen Mark Griffiths (länk) skrev 1996 den första seriösa vetenskapliga artikeln om internetbero­ende, se denna länk. – I standardför­teckningen över psykiatriska diagnoser, DSM (se Wikipedia), nämns inter­­net addiction disorder i 2013 års upp­laga, men bara i appendix. Att det står i appendix betyder att fenomenet upp­­märk­­sammas, men att det anses kräva mer forskning. – Ibland används på engelska benämningen problematic internet use, förkortat PIU. – Se också internet addiction test. – Se också social överbelastning.

[beroende] [ändrad 21 augusti 2020]