Area 51

inofficiellt namn på en hemlighetsfull flygbas i Nevada, USA, enligt rykten plats för kontakter med utomjordingar och så kallade flygande tefat. – Sommaren 2019 startades kampanjen ”Storm Area 51”Facebook som ett skämt, men över en miljon människor anmälde sig. Målet var att människorna tillsammans skulle tränga sig in på Area 51 – som är strängt bevakat och livsfarligt att tränga sig in på, inte minst för att det används för testning av vapen – och avslöja utomjordingarna. Detta skulle ske den 20 september 2019. Facebook tog snabbt bort information om kampanjen. – Initiativtagaren Matty Roberts sade sig vara förskräckt över att skämtet togs på allvar. Han inbjöd i stället först till en festival med namnet Alienstock i närheten av Area 51 den 20 september 2019, men ställde senare av säkerhetsskäl in festivalen. – Se alienstockfestival.com. – Ett hundratal personer infann sig den 20 september 2019 och närmade sig stängslet runt flygbasen, men ingen försökte tränga sig in. Två personer greps av polisen. 

[kuriosa] [ändrad 17 november 2019]