Dig.2020

Västernorrlands läns satsning på att minst 90 procent av hushållen och företagen i länet skulle ha bredband med minst 100 megabit per sekund senast år 2020. Det anslöt till regeringens bredbandsmål. Projektet ska ha pågått till 2022. Det finns ingen information om utfallet. – Se länsstyrelsens webbsidor (länk).

[bredband] [it-politik] [ändrad 11 februari 2023]