bredband

(broadband) – dataöverföring med hög kapacitet. Amerikanska FCC sätter 2018 nedre gränsen för bredband vid 25 megabit per sekund för ingående data till abonnenten och 3 megabit per sekund för utgående. Men när det runt år 2000 började bli vanligt med snabbare data­­över­föring än med telefon-modem, som klarade maximalt 56 kilobit per sekund, så kallades allt som var märkbart snabbare för bred­band. De första ADSL-tjänsterna kom i bästa fall upp till runt 400 kilobit per sekund. I början av 00‑talet satte IT‑kommis­sionen upp målet att alla skulle ha tillgång till fem megabit per sekund. Ka­pa­ci­teten (data­takten) i bredband ska vara tillräcklig för att man ska kunna ta emot och skicka röst­samtal, musik, tv och video. I EU:s Europeiska kodex för elektronisk kommunikation från 2018 sätts målet att alla ska ha tillgång till minst 100 megabit per sekund för nerladdning. – Jäm­för med band­bredd och se också DSL och smal­band (narrow­band).

[bredband] [ändrad 3 december 2018]