bredband

(broadband) –– dataöverföring med hög kapacitet. Numera (2016) an­ses tio mega­bit per sekund vara i minsta laget. Men när det runt år 2000 började bli vanligt med snabbare data­­över­föring än med telefon-modem med maximalt 56 kilobit per sekund så kallades allt som var märkbart snabbare för bred­band. De första adsl-tjänsterna kom i bästa fall upp till runt 400 kilobit per sekund. I början av 00-talet satte IT-kommis­sionen upp målet att alla skulle ha tillgång till fem megabit per sekund. Ka­pa­ci­teten (data­takten) i bredband ska vara tillräcklig för att man ska kunna ta emot och skicka röst­samtal, musik, tv och video. –– Jäm­för med band­bredd och se också dsl och smal­band (narrow­band).