Cyber intelligence sharing and protection act

(CISPA) – ett nedröstat amerikanskt lagförslag om att ge privata företag rätt att ta del av information om kommunikation på internet, insamlad av statliga organ. Lagförslaget lades fram 2011 i USA:s representanthus av republikanen Mike Rogers. Förslaget fick kraftig kritik från medborgarrättsorganisationer. Det röstades igenom i representanthuset i april 2013, men godkändes inte i senaten. Efter flera misslyckade försök att få CISPA antaget av senaten infördes i stället 2015 en liknande lag, Cybersecurity information sharing act (CISA).

[lagar] [ändrad 19 april 2020