Cybersecurity information sharing act

(CISA) – en amerikansk lag som ger företag och organisationer rätt att överlämna infor­ma­tion om sina kunder till myndigheterna. – Detta motive­ras med att man därigenom ska kunna förebygga och bekämpa dataintrång och andra hot mot it‑säkerhet. Företag som upp­täcker sådana hot ska kunna be myndigheter om hjälp. Men lagen har mötts av hård kritik eftersom den hotar använd­arnas integritet. Lagen kringgår nämligen kravet på att sådan information bara får lämnas ut efter domstols­beslut. CISA röstades igenom i USA:s kongress i oktober 2015. – Lagtexten finns på denna länk.

[lagar] [personlig integritet] [ändrad 28 april 2018]