2b4uqt

”Too busy for you, cutie.”

2bctnd

”to be continued.”

4yeo

””for your eyes only”.”

53X

”sex”.

:::poof:::

””I’m gone.”” – ”Ajöss”.

10Q

””Thank you!””

182

””I hate you!””

;alskdjf

meningslös teckenserie som markerar slöseri med tid eller utrymme. Används i chatt och liknande. Det är bokstäverna på tangentbordets mellersta rad (utom ö och ä) växelvis utifrån och inåt. – Mer nätspråk.

(S)

”seriously” – tillägg i sms, chatt eller liknande med be­ty­delsen ’”detta är all­var­ligt menat,’ inte ironiskt”. – Även: Social­demo­krat­erna.

ömdk

””över min döda kropp!””