teh

avsiktlig felstavning av engelska the: används som för­­stärk­ande ord: ”it’’s teh cool” betyder ”it’’s so cool”. –– Se också teh internetz.

asl?

”age? sex? location?”

^

se cirkum­flex accent. – Teck­net ^ kan fri­stående stå för ””upphöjt till”,” som i 3^5 (35), och för ”upp’” i sms och chatt.