hhhh

  1. – utrymme (fält) för att ange antal timmar. hhhh:mm:ss – antal timmar, minuter och sekunder (varaktighet, inte tidpunkt);
  2. – i textmeddelanden: suck… – även uttryck för förvåning; på arabiska kan hhhh stå för skratt (alltså hahahaha: man sätter inte ut vokaler i arabiska;
  3. Happy hopeless hacker house, se hhhh.org.

[förkortningar på H] [hackare] [nätspråk] [tid] [8 februari 2018]

LOLWUT

  1. målning av ett grönt päron med mun och vita tänder.– uttryck för ointresse: ”än sen”, ”och…?”;
  2. ”what??” – uttryck för att man är förvirrad eller förbryllad över vad någon har skrivit.

LOLWUT (eller lol wut) åtföljs ofta av en bild på ett skrattande päron, the biting pear of Salamanca, målad av Ursula Vernon (redwombatstudio.com). – Se också LOL.

[nät- och sms-språk] [ändrad 18 april 2018]