milk

i nätspråk: hjälp, skärpning: ”She needs some milk!” Vanligtvis handlar det om stil eller beteende.

[nät- och sms-språk] [25 februari 2023]

bae

i nätspråk: before anyone elsebakronym för bae, som troligen från början är afrikanskt‑amerikanskt talspråk för baby, babe – alltså älskling, partner. Baeless betyder singel. – Ordet är känt sedan 2010‑talet.

[nät- och sms-språk] [25 februari 2023]

OG

”original gangster” – berömmande om någon som är väldigt skicklig, genuin eller tycks ”ha varit med från början”. – Uttrycket var namnet på ett kriminellt gäng i Los Angeles på 1970-talet. Det togs upp 1991 av rapparen Ice‑T i låten ”O.G. Original Gangster”. Uttrycket OG förekommer i sociala medier och brukar då inte syfta på kriminalitet.

[förkortningar på O] [nät- och sms-språk] [7 augusti 2021]

comma ellipsis

tre kommatecken ,,, – uteslutningstecken (ellips) med komman i stället för punkter. – Comma ellipsis förekommer på sociala medier sedan slutet av 2010-talet. Det är okänt hur varianten har uppkommit. Den kan ha börjat som skrivfel. Ibland tycks ,,, markera emfas, ironi eller upprördhet till skillnad från det mer neutrala … . – Tecknet ,,, används inte i formell text. – Comma ellipsis kan försvenskas till kommaellips.

[nät- och sms-språk] [tecken] [17 juli 2021]