internetz

ibland även teh internetz (det ska vara teh) sarkastisk eller raljant beteckning på internet. Till exempel I read it on teh internetz ett ironiskt sätt att antyda att internet inte alltid är en till­för­litlig kun­skaps­källa, sam­tidigt som man raljerar med de dumma stackare (cyber­chumps) som tror på allt som står på inter­net. Även interwebz eller innerwebz. Se också morono­sphere och tinter­web.