Fitts lag

(Fitts’s law) – tiden det tar att nå ett mål är en funktion av avståndet till målet och målets storlek. – Lagen är uppkallad efter den amerikanska psykologen och ergonomen Paul Fitts (19121965). Han var specialist på flyg­säkerhet och formulerade sin lag 1954 som en matematisk beskrivning av mänskliga målinriktade rörelser. Numera brukar Fitts lag åberopas vid utformning av grafiska användar­gränssnitt. – Läs mer i Wikipedia.

[grafiska användargränssnitt] [lagar] [ändrad 17 oktober 2019]